Ajutor
Condiții de utilizare

Urbanism

Înscriere în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate

Urbanism

Obținere Certificat de Urbanism pentru Extindere şi Branşamente la Reţele Edilitare (document de informare)

Urbanism

Obținere Certificat de Urbanism pentru dezlipire, alipire imobile, înscriere servitute

Urbanism

Regularizarea taxei pentru autorizaţia de construire

Urbanism

Obţinere Certificat de Urbanism pentru organizări de evenimente cultural - sportive (document de INFORMARE)

Urbanism

Obţinere Certificat de Nomenclatură stradală şi adresă

Urbanism

Obţinere Autorizaţie pentru extindere şi branşamente la reţele edilitare

Urbanism

Obținere Autorizație pentru construire drumuri/străzi noi (iluminat stradal, semaforizari, girații)

Urbanism

Obținere Autorizație de construire pentru executarea lucrărilor în primă urgență

Urbanism

Legalizare construcţii realizate fără autorizaţie de construire

Urbanism

Certificat de Urbanism pentru construire drumuri/străzi noi

Urbanism

Cerere pentru emiterea avizului de oportunitate (P.U.Z.)

Urbanism

Avizare Temă de Proiectare pentru PUD

Urbanism

Aprobare PUD (PUZ)

Urbanism

Adeverință radiere construcție din C.F. (Imobile desființate fără A.D.)

Urbanism

Adeverinţă privind modalitatea de întabulare a construcţiilor realizate înainte de anul 1958

Urbanism

Adeverință desființare

Urbanism

Depunere documente online de către asociațiile de proprietari

Urbanism

Adeverință care atestă faptul că cetățeanul nu deține teren

Urbanism

Adeverință privind denumirea anterioară a străzii

Urbanism

Anunț începere lucrări

Urbanism

Obținere certificat de urbanism pentru construcții imobile (document de informare)

Urbanism

Prelungire Autorizație de Construire

Urbanism

Prelungire certificat de urbanism

Urbanism

Comunicare privind începerea execuției lucrărilor

Urbanism

Obținere Certificat de atestare edificare construcţie

Urbanism

Obținere Autorizație de Construire/Desființare

Urbanism