Ajutor
Condiții de utilizare

Obţinere Certificat de Urbanism pentru organizări de evenimente cultural - sportive (document de INFORMARE)

Pentru amplasarea diferitelor obiective pe domeniul public pe durată mai mare de 30 de zile, certificatul de urbanism se va obţine de la postul nr. 12,13 și 14.

Etapele urmatoare:
Obţinerea autorizaţiei de ocupare a domeniului public (postul nr. 4, 5) sau obţinerea autorizaţiei de construire (postul nr. 14).

Taxe

Taxele se plătesc la casierie, la parterul clădirii sau online.

Observații

Solicitant

  • persoană fizică
  • persoană juridică

Plan de situaţie elaborat pe suport topografic, la scarile 1/5000 până la 1/500 – după caz

  • Extras de Carte Funciară în copie pentru informare, actualizat (nu mai vechi de 30 zile)
  • Plan de situație la una din scările 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000, 1:1.000, 1:500 pe care se vor trasa rețelele propuse, întocmit de proiectant autorizat (dacă se poate se va atașa și în format .dwg sau .dxf)- în 2 exemplare
  • Chitanţele de plată a taxelor
  • Cerere tip - Certificat Urbanism
    Cererea tip pentru emiterea certificatului de urbanism se va completa cu elementele de identificare ale solicitantului si imobilului, cu precizarea explicita a scopului solicitarii actului, completată integral;