Ajutor
Condiții de utilizare

Adeverință radiere construcție din C.F. (Imobile desființate fără A.D.)

Observații

NOTĂ:

În cazul în care documentațiile sunt incomplete și/sau nu respectă ordinea menționată, documentațiile se vor restitui cetățenilor cu adresă de înaintare.

  • Cerere tip pentru adeverință radiere construcție din CF
  • Copie act identitate (proprietarul/ii tabular/i)
  • Declarație olografă pe proprie răspundere a proprietarului/proprietarilor că nu știu în ce condiții a fost desființată construcția
  • Adeverință de la Direcția Fiscală care să ateste că imobilul nu figurează în evidențele fiscale
  • Extras CF in original (nu mai vechi de 30 zile)
  • Proces Verbal de constatare în 2 exemplare (se va semna de către solicitant, expert topograf autorizat și inspectorul ce face deplasarea pe teren)

Formularul este disponibil prin orice metodă de autentificare.

Adeverință radiere construcție din C.F. (Imobile desființate fără A.D.)