Ajutor
Condiții de utilizare

Obținere Certificat de atestare edificare construcţie

Pentru obținerea de informații de specialitate și depunerea documentației, solicitantul se va adresa la posturile de lucru nr. 12, 13 și 14.

Taxe

Valoarea taxei de regularizare la Inspectoratul de Construcţii - 0,1% şi 0,5% din valoarea lucrărilor
Valoarea taxei de certificat de atestare edificare construcţie este în funcție de suprafața din C.F. Taxa se plătește la depunere.
Valoarea taxei pentru eliberarea certificatului de atestare edificare construcţie:

 • Până la 150 mp, inclusiv - 6,77 lei
 • Între 151 si 250 mp, inclusiv - 7,9 lei
 • Între 251 si 500 mp, inclusiv - 10,16 lei
 • Între 501 si 750 mp, inclusiv - 13,54 lei
 • Între 751 si 1000 mp, inclusiv - 15,79 lei
 • Peste 1000 mp, - 15,79 lei + 0,01 lei mp pentru fiecare mp care depăşeşte 1000 mp

Observații

Solicitant:

 • persoană fizică
 • persoană juridică

Formulare completate de solicitant

 • Cerere pentru eliberarea certificatului de dare în folosinţă
 • Declaraţie persoană fizică/juridică
 • Proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.
 • Cerere tip CUDF - completată cu: - regim de înălțime, suprafața constuită la sol, suprafața desfășurată, suprafața utilă, suprafața locuibilă, număr locuri de parcare, dependențe
 • Anexe Cerere tip CUDF
 • PENTRU CONSTRUCȚII NOI ȘI EXTINDERI - PAD (Plan de Amplasament și Delimitare a imobilului) cu suprafața construită la sol și suprafața desfășurată a construcției/iilor
 • Copie act identitate
 • Autorizaţie de construcţie - copie;
 • Extras de Carte Funciară în original nu mai vechi de 30 de zile;
 • Proces Verbal de recepţie finală
 • Anunț începerea lucrărilor - PMBV
 • Anunț începerea lucrărilor - ISC
 • Adeverință care să ateste achitarea cotelor parte datorate la ISC
 • Declaraţie valorică + deviz valoare finală și/sau expertiza valorică, notă contabilă;
 • Certificat de performanţă energetică
 • Referatele de specialități întocmite de proiectant și dirigintele de șantier cu privire la modul cum s-a realizat lucrarea
 • Memoriu de arhitectură
 • Plan de încadrare în zonă
 • Plan de situație
 • Plan subsol
 • Plan demisol
 • Plan parter
 • Plan etaj, mansardă etc.
 • Fațadă principală
 • Fațadă laterală dreapta
 • Fațadă laterală stângă
 • Fațadă posterioară