Ajutor
Condiții de utilizare

Obținere Autorizație de construire pentru executarea lucrărilor în primă urgență

Taxe

Nu se plătesc taxe.  • Cerere tip A.C. / A.D. însoțită obligatoriu de anexe - completată integral
  • Extras CF de data recentă
  • Raport de expertiză tehnică, întocmit de către expert tehnic atestat

NOTĂ:

Odata cu depunerea cererii pentru eliberarea autorizației pentru executarea lucrărilor în primă urgență, se va depune și documentația necesară eliberării certificatului de urbanism.