Ajutor
Condiții de utilizare

Certificat de Urbanism pentru construire drumuri/străzi noi

Observații

Documentul de plată a taxei de eliberare a certificatului de urbanism, în copie

Taxa se plăteste la casierie, la parterul clădirii sau online.

  • Cerere tip - Certificat Urbanism
    Cererea tip pentru emiterea certificatului de urbanism se va completa cu elementele de identificare ale solicitantului si imobilului, cu precizarea explicita a scopului solicitarii actului, completată integral;
  • Extras de Carte Funciară în copie pentru informare, actualizat (nu mai vechi de 30 zile)
  • Extras de pe ortofotoplan, eliberat de OCPI Brașov
  • Plan de situație la una din scările 1:2.000, 1:1.000, 1:500 pe care se vor trasa lucrările propuse întocmit de proiectant autorizat - 2 exemplare, din care un exemplar se returnează beneficiarului (dacă se poate se va atașa și în format .dwg sau .dxf)

Formularul este disponibil prin orice metodă de autentificare.

Certificat de Urbanism pentru construire drumuri/străzi noi