Ajutor
Condiții de utilizare

Adeverinţă privind modalitatea de întabulare a construcţiilor realizate înainte de anul 1958

Pentru obținerea de informații de specialitate și depunerea documentației, solicitantul se va adresa la posturile de lucru nr. 12, 13 și 14.

Taxe

Conform H.C.L. 665/2014

  • Se va prezenta dovada asupra proprietăţii terenului (extras de carte funciară) eliberată în ultimele 6 luni şi schiţa CF.
  • Se va prezenta planul de situaţie şi planul tuturor nivelelor construcţiilor existente - dublu exemplar – în original
  • Se va prezenta o adeverinţă eliberată de către Primăria Braşov – Birou Arhivă sau Direcţia Fiscală, după caz, prin care se atestă anul de înregistrare în evidenţele fiscale a construcţiei sau alte acte care pot face dovada datei de executare a construcţiei
  • Dovada achitării taxei de urbanism pentru adeverinţa de urbanism.