Ajutor
Condiții de utilizare

Anunț începere lucrări

EXTRAS DIN Legea nr. 50 din 29 iulie 1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată

Forma consolidată valabilă la data 29-08-2023

Art. 7···

(23,3) După comunicarea autorizaţiei de construire, dar înainte de începerea lucrărilor, beneficiarul are obligaţia, pe propria cheltuială, să noteze în cartea funciară a imobilului, precum şi într-un ziar de largă răspândire informaţiile prevăzute la alin. (23^1) lit. a) şi b), precum şi să amplaseze în şantier, la loc vizibil, panoul de identificare a investiţiei.

La data de 21-04-2023 Articolul 7 din Capitolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 102 din 13 aprilie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 18 aprilie 2023

  • Cerere anunț începere lucrări
  • Copie autorizație de construire

Formularul este disponibil prin orice metodă de autentificare.

Anunț începere lucrări