Ajutor
Condiții de utilizare

Cerere pentru emiterea avizului de oportunitate (P.U.Z.)

Taxa se calculează conform HCL nr. 311/2016 diferențiat în funcție de suprafața parcelei care a generat întocmirea planului urbanistic zonal, respectiv:

 • până la 5000 mp: 300 lei;
 • peste 5000 mp: 300 lei +0,01 lei/mp pt fiecare mp care depaseste 5000 m

Taxa se plăteste la casierie, la parterul clădirii sau online.

 • Cerere tip pentru emiterea avizului de oportunitate
 • Certificat de urbanism (copie)
 • Dovada titlului asupra imobilului — teren şi/sau construcţii/extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi (copie)
 • Studiul de oportunitate compus din:
 • c.1) piese scrise: memoriu tehnic explicativ, care cuprinde:

  • prezentarea investiţiei/operaţiunii propuse;
  • indicatorii propuşi;
  • modul de integrare a investiţiei/operaţiunii propuse în zonă;
  • prezentarea consecinţelor economice şi sociale la nivelul unităţii teritoriale de referinţă;
  • categoriile de costuri ce vor fi suportate de investitorii privaţi și categoriile de costuri ce vor cădea în sarcina autorităţii publice locale.
 • c.2) piese desenate:

  • încadrarea în zonă;
  • plan topografic/cadastral cu zona de studiu;
  • conceptul propus — plan de situaţie cu prezentarea funcţiunilor, a vecinătăţilor, modul de asigurare a accesurilor şi utilităţilor.
 • Chitanţa de plată a taxei de emitere a avizului de oportunitate