Ajutor
Condiții de utilizare

Adeverință desființare

 • Cerere (semnată și completată de către proprietarul/ii tabular/i)
 • Opis
 • Copie act identitate
 • Extras CF (original)
 • Proces Verbal de recepție finală
 • Memoriu de arhitectură
 • Adeverință care să ateste achitarea cotelor parte datorate la ISC
 • Anunț începerea lucărilor - PMBV
 • Anunț începerea lucărilor - ISC
 • Plan de în zonă
 • Plan de situație
 • Plan subsol
 • Plan demisol
 • Plan parter
 • Plan etaj, mansardă, etc.

Notă:

Se depune documentația - 1 exemplar

În cazul în care documentațiile și cereriile sunt incomplete și/sau nu respectă ordinea menționată mai sus, documentațiile se vor restitui cetățenilor cu adresă de înaintare.

Formularul este disponibil prin orice metodă de autentificare.

Pentru obținere certificat semnătură calificată la distanță puteți să solicitați Identificarea video aici(serviciu disponibil doar persoanelor fizice).

Adeverință desființare