Ajutor
Condiții de utilizare

Adeverință desființare

 • Cerere (semnată și completată de către proprietarul/ii tabular/i)
 • Opis
 • Copie act identitate
 • Extras CF (original)
 • Proces Verbal de recepție finală
 • Memoriu de arhitectură
 • Adeverință care să ateste achitarea cotelor parte datorate la ISC
 • Anunț începerea lucărilor - PMBV
 • Anunț începerea lucărilor - ISC
 • Plan de în zonă
 • Plan de situație
 • Plan subsol
 • Plan demisol
 • Plan parter
 • Plan etaj, mansardă, etc.

Notă:

Se depune documentația - 1 exemplar

În cazul în care documentațiile și cereriile sunt incomplete și/sau nu respectă ordinea menționată mai sus, documentațiile se vor restitui cetățenilor cu adresă de înaintare.

Formularul este disponibil prin orice metodă de autentificare.

Adeverință desființare