Ajutor
Condiții de utilizare

Obținere certificat de urbanism pentru construcții imobile (document de informare)

Pentru depunerea documentaţiei, obţinerea de informaţii de specialitate şi eliberarea certificatului de urbanism sunt disponibile două variante:

DIRECT - Depunere documentație direct la Centrul de informații pentru Cetățeni:

- OPIS documente depuse
- Cerere tip
- Copie act de identitate/CUI
- Documentele solicitate în secțiunea Acte necesare

ONLINE - Depunere documentație prin intermediul portalului de servicii, in cazul in care solicitantul deține cont de utilizator.

Etape în depunerea, procesarea si eliberarea CU online:

 • Solicitantul complează toate câmpurile din formularul electronic disponibil în secțiunea Solicită Online, atașează documentele semnate şi scanate, efectueaza plata electronică cu cardul bancar, apoi trimite formularul online apasând butonul TRIMITE.
 • După verificarea actelor depuse, solicitantul primeste numărul de înregistrare. în secţiunea " Solicitari depuse" din portal (stadiul rezolvării documentului poate fi urmarit in aceasta sectiune).
 • Serviciul de specialitate va demara procedura de emitere a certificatului de urbanism.
 • Solicitantul va primi certificatul de urbanism în functie de optiunea selectată la completarea formularului:
  - semnat electronic în contul personal din portal
  - prin postă sau direct la Centrul de Informatii pentru Cetateni

Solicitant:

 • persoană fizică
 • persoană juridică

Tipurile de construcţii:

 • Construcţii individuale
 • Construcţii colective
 • Construcţii şi demolări
 • Reclamă şi publicitate (chioşcuri şi construcţii cu caracter provizoriu)
 • Împrejmuiri

Taxe:

Valoarea taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban:

Până la 150 mp, inclusiv - 8,10 lei

Între 151 si 250 mp, inclusiv - 9,45 lei

Între 251 si 500 mp, inclusiv - 12,15 lei

Între 501 si 750 mp, inclusiv - 16,19 lei

Între 751 si 1000 mp, inclusiv - 18,89 lei

Peste 1000 mp, - 18,89 lei + 0,01 lei mp pentru fiecare mp care depăşeşte 1000 mp


Taxele se pot plăti online sau la casierie

1. Pentru schimbări de destinaţie, firme pe faţadă, amenajări interioare, mansardare, etajare, desfiinţări;:

 • Extras de carte funciară pentru informare – nu mai vechi de 30 de zile (eliberat, la cerere, de OCPI Braşov);
 • Extras din planul cadastral de pe ortofotoplan (eliberat, la cerere, de OCPI Braşov);

2. Pentru construire imobile, reglementări urbanistice (de informare), atunci când pe teren nu se regasesc alte construcţii, intrare în legalitate (construcţii neintabulate):

 • Extras de carte funciară pentru informare – nu mai vechi de 30 de zile (eliberat, la cerere, de OCPI Braşov);
 • Plan de încadrare în zonă, la una din scările 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000. 1:1.000, 1:500, după caz (eliberat la cerere, de OCPI Braşov), conform art.19, lit.b.1 din Ordinul nr.839/2009);
 • Planul topografic întocmit în sistemul de proiecţie Stereografică 1970, cu tabel de inventar de coordonate.

3. Pentru construcţii cu caracter provizoriu, respectiv terase, tonete, totem, ocupare domeniu public (descrierea activităţii):

 • Extras de carte funciară pentru informare – nu mai vechi de 30 de zile (eliberat, la cerere, de OCPI Braşov) – pentru proprietate privată;
 • Plan de situaţie cotat faţă de repere fixe;

OBS: In conformitate cu prevederile art 34 din Ordin 839/2009, documentația incompleta sau cu elemente de identificare insuficiente, se notifica in scris solicitantului in termen de 5 zile de la data inregistrarii si se restituie in vederea completarii.

Formularul este disponibil prin orice metodă de autentificare.

Obținere certificat de urbanism.
Stadiul documentului este disponibil in portalul de servicii electronice în doua variante: 1. în cont, sectiunea Documente depuse 2. în sectiunea Cauta/Cauta document in registratura, in baza codului de verificare web primit la înregistrarea documentului la primărie, Centrul de Informatii pentru Cetateni
Extrasul de Carte Funciară se obţine de la: O.C.P.I. : Biroul de Carte Funciară Braşov str. Zizinului nr. 46 sau online la href=https://epay.ancpi.ro/epay/SelectCat.action?catId=1