Ajutor
Condiții de utilizare

Regularizarea taxei pentru autorizaţia de construire

Pentru obținerea de informații de specialitate și depunerea documentației, solicitantul se va adresa la posturile de lucru nr. 12, 13 și 14.

Observații

Solicitant

  • persoană fizică
  • persoană juridică

NOTĂ: Declarația cu valoarea reală a construcțiilor executate, în vederea regularizării taxei pentru autorizația de construire se înaintează de către beneficiariii autorizațiilor de construire emise de Primăria Municipiului Brașov, în termen de 15 zile de la terminarea lucrărilor.

  • Cerere pentru regularizarea taxei de autorizaţie de construire
  • Formular tip completat integral cu valoarea finală a construcţiei rezultată după execuţie
  • Documentaţie postcalcul realizat în preţuri actualizate la momentul recepţiei la terminarea lucrărilor (documentele doveditoare necesare care vor însoţi declaraţiile valorice privind valoarea finală a lucrărilor pot fi: raport de evaluare întocmit de expert evaluator atestat, deviz final al lucrărilor întocmit de constructor şi acceptat de beneficiar, nota contabilă întocmită de contabil şi însuşită de beneficiar, potrivit art. 76 alin 2 lit. a din Ord. 839/2009
  • Dovada regularizării taxei conform art. 30 alin. 1, 2, 3 al Legii nr. 50/1991 rep şi art. 43 al Legii nr. 10/1995 rep, aplicate la valoarea finală a investiţiei şi datorate Inspectoratului de Construcţii Braşov

Formularul este disponibil prin orice metodă de autentificare.

Regularizarea taxei pentru autorizaţia de construire