Ajutor
Condiții de utilizare

Avizare Temă de Proiectare pentru PUD

Pentru obținerea de informații de specialitate și depunerea documentației, solicitantul se va adresa la posturile de lucru nr. 12, 13 și 14.

Observații

NOTĂ: Piesele desenate vor fi realizate pe suport topografic actualizat, în conformitate cu legislația în vigoare.

 • Cerere tip - pentru AVIZARE tema proiectare PUD
 • Certificatul de urbanism (CU), în termen de valabilitate – copie
 • Extras de Carte Funciară în copie pentru informare, actualizat (nu mai vechi de 30 zile)
 • Tema de proiectare semnată de beneficiar cuprinzând:
 • parte scrisă:
  • cu prezentare pe scurt a obiectului lucrării și argumentarea încadrării în prevederile certificatului de urbanism.
 • parte desenată:
  • cu prezentarea conceptului propus sau a variantelor de mobilare propuse în raport cu funcțiunea zonei și modul specific de construire stabilit prin certificatul de urbanism – în plan;
  • ilustrări relevante pentru integrarea propunerii urbanistice în raport cu vecinătățile – ilustrare volumetrică, desfășurate stradale, secțiuni etc.