Ajutor
Condiții de utilizare

Obţinere Certificat de Nomenclatură stradală şi adresă

Taxe

Taxă: 13,00 lei

Taxa se plăteste la casierie, la parterul clădirii sau online.

  • Cerere tip certificat de nomenclatură stradală şi adresă
  • Extras de Carte Funciară de dată recentă (nu mai veche de 30 zile) - copie
    Extrasul de Carte Funciară se obţine de la O.C.P.I. - Biroul de Carte Funciară, str. Zizinului nr. 46A, sau online
  • Plan de încadrare în zonă
  • plan de situatie pe ridicare topografică executat în sistem de proiecţie Stereo 70 ce va contine inventarul de coordonate al imobilului (daca se poate si CD cu plan de amplasament ş i delimitare al imobilului în format electronic, format .dwg versiune acad max. 2007, executat în sistem de proiecţie Stereo 70, ce va conţine un singur layer cu limitele parcelei ce face obiectul cererii;(nu se solicita in cazul apartamentelor situate in blocuri)
  • Avizul comisiei de circulatie, plansa vizata spre nechimare – după caz
  • Documentul de plată a taxei de eliberare a certificatului de nomenclatura stradala, în copie. (10 lei)
  • Adeverinta eliberata de către Asociatia de Proprietari cu adresa reala a imobilului – in cazul apartamentelor situate in blocuri
  • Declarație pe proprie răspundere, privind adresa reală a imobilului - după caz

Formularul este disponibil prin orice metodă de autentificare.

Obţinere Certificat de Nomenclatură stradală şi adresă