Ajutor
Condiții de utilizare

Transport

Vizarea autorizaţiei de transport

Transport

Retragere autorizaţie taxi

Transport

Retragere autorizație de transport

Transport

Prelungirea autorizaţiei taxi

Transport

Obţinerea autorizaţiei de dispecerat taxi

Transport

Obținere Card – legitimaţie pentru persoană cu handicap

Transport

Modificarea autorizaţiei taxi cu ocazia trecerii autovehiculului din leasing în proprietate

Transport

Modificarea autorizaţiei taxi ca urmare a înlocuirii autovehiculului care execută transport persoane în regim de taxi

Transport

Eliberarea autorizaţiei de transport modificată

Transport

Eliberare listă de tarife vizată pentru fiecare autovehicul taxi

Transport

Eliberare duplicat autorizaţie de transport/autorizaţie taxi

Transport

Eliberare autorizaţie taxi (transport persoane în regim de taxi)

Transport

Eliberare autorizaţie taxi (transport bunuri şi mărfuri în regim de taxi)

Transport

Eliberare autorizaţie de transport în regim de taxi (persoane sau mărfuri)

Transport

Dovada înscrierii în baza de date

Transport

Cazier de conduită profesională pentru taximetrist sau pentru manager de transport

Transport

Avizul comisiei de circulaţie/administrator drum - pentru D.T.A.C. (Documentaţie Tehnică pentru Obţinerea Autorizaţiei de Construire)

Transport

Aviz comisia de circulaţie/administrator drum - pentru PUZ (Plan Urbanistic de Zona)

Transport

Aviz comisia de circulaţie/administrator drum - pentru PUD (Plan Urbanistic de Detaliu)

Transport

Eliberare Permis de Liberă Trecere

Transport

Aviz de traseu - transport calatori

Transport