Ajutor
Condiții de utilizare

Obţinerea autorizaţiei de dispecerat taxi

Pentru obținerea de informații de specialitate și depunerea documentației, solicitantul se va adresa la posturile de lucru nr.8, nr. 9 și nr. 10.

Dispecerizarea poate fi asigurata de PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, care pot fi transportatori autorizati care executa transport in regim de taxi sau operatori economici care nu au in obiectul de activitate transportul in regim de taxi.

Dispeceratele taxi au dreptul sa ofere servicii de dispecerizare numai pe baza de contract de servicii si numai transportatorilor autorizati care isi desfasoara activitatea in Municipiul Brasov, pe baza autorizatiior taxi emise de aceeasi autoritate de autorizare.


Taxe

Dovada plăţii tarifului de acordare a autorizaţiei de dispecerat taxi - 500 lei Cont RO74TREZ13121160203XXXXX13 - H.C.L. 1004/2008 privind aprobarea tarifelor percepute de Primăria Municipiului Braşov pentru acordarea autorizaţiilor în domeniul seviciilor de transport în regim de taxi şi de transport în regim de închiriere

  • Cerere tip autorizaţie dispecerat
  • Copie după certificatului de înregistrare, certificat de înregistrare menţiuni şi certificat constatator, eliberate de registrul comerţului din care să reiasă următoarele coduri CAEN: (Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre - 5221; Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu (exclusiv prin satelit) – 6120)
  • Declaraţie pe propria răspundere a persoanei desemnate să administreze, conform căreia dispeceratul deţine baza tehnică necesară, staţia de emisie-recepţie, frecvenţa radio protejată, personalul autorizat şi spaţiile necesare
  • Certificat de atestare fiscală, din care să rezulte că transportatorul nu are datorii la bugetul local
  • Copie de pe certificatul de operator radiotelefonist al angajaţilor dispeceratului taxi, eliberat de autoritatea în domeniul comunicaţiilor
  • Copie de pe licenţa de utilizare a frecvenţelor radioelectrice, eliberată de autoritatea în domeniu
  • Dovada înregistrării emblemei la Registrul Comerţului, conform Legii nr. 265/2022, republicată
  • Declaraţie dispecerat

Formularul este disponibil prin orice metodă de autentificare.

Obţinerea autorizaţiei de dispecerat taxi