Ajutor
Condiții de utilizare

Eliberare autorizaţie taxi (transport persoane în regim de taxi)

Pentru obținerea de informații de specialitate și depunerea documentației, solicitantul se va adresa la posturile de lucru nr.8, nr. 9 și nr.10.


Taxe

Dovada plăţii tarifului pentru eliberarea autorizaţiei taxi - 100 lei Cont RO74TREZ13121160203XXXXX09 - H.C.L. 1004/2008 privind aprobarea tarifelor percepute de Primăria Municipiului Braşov pentru acordarea autorizaţiilor în domeniul seviciilor de transport în regim de taxi şi de transport în regim de închiriere


Observatii

NOTĂ:

Odată cu eliberarea autorizaţiei taxi se eliberează şi setul de ecusoane (2 buc.) cu condiţia achitării contravalorii acestora.

Autorizaţia taxi se eliberează sub rezerva prezentării în maximum 15 zile a dovezii de fiscalizare a aparatului de taxat. Dacă în termen de 15 zile de la eliberarea autorizaţiei taxi nu se prezintă dovada fiscalizării aparatului de taxat, autorizaţia taxi se retrage, urmând a fi supusă unei noi proceduri de atribuire.

Conditiile care trebuie indeplinite cumulativ sunt urmatoarele:

a) autovehiculul care este detinut in proprietate este inmatriculat in judetul Brasov (autovehiculul detinut in baza unui contract de leasing poate fi inmatriculat in orice judet);

b) autovehiculul are culoarea alba integral -culoarea va fi dovedita prin cerificatul de agreare emis de R.A.R., cartea de identitate sau talonul autovehiculului;

c) criteriile de departajare prezentate in declaratia pe proprie raspundere sunt identice cu cele din certificatul de agreare emis de R.A.R.;

d) solicitantul autorizatiei taxi a asigurat, prin declaratia pe propria raspundere, ca detine in proprietate sau cu contract de inchiriere spatiul necesar pentru parcarea autovehiculului pe intreaga durata de valabilitate a autorizatiei taxi;

  • Cerere tip transport persoane
  • Copie după autorizaţia de transport
  • Copie după certificatul de înmatriculare (cu ITP Taxi - valabil) şi după cartea de identitate a autovehicului deţinut în proprietate sau - Copie după certificatului de înmatriculare (cu ITP Taxi - valabil), a cărţii de identitate şi a contractului de leasing a autovehiculului deţinut în temeiul unui contract de leasing
  • Copie după certificatul de agreare valabil
  • Certificat de atestare fiscală din care să rezulte că transportatorul nu are datorii la bugetul local şi în care să figureze autovehiculul pentru care se eliberează autorizaţia taxi (cu excepţia autovehiculului deţinut în temeiul unui contract de leasing operaţional) (Direcţia Fiscală: str. Dorobanţilor nr. 4)
  • Declaraţie pe propria răspundere privind dispecerul taxi, prin care transportatorul autorizat va asigura dispecerizarea
  • Declaraţie dispecerizare
  • Eliberarea autorizaţiilor taxi va fi conditionată de înscrierea în baza de date a tuturor taximetriştilor utilizaţi de către transportatorul autorizat

Formularul este disponibil prin orice metodă de autentificare.

Eliberare autorizaţie taxi (transport persoane în regim de taxi)