Ajutor
Condiții de utilizare

Dovada înscrierii în baza de date

Pentru obținerea de informații de specialitate și depunerea documentației, solicitantul se va adresa la posturile de lucru nr.8, nr. 9 și nr. 10.


Taxe

Dovada plăţii tarifului de acordare a DOVEZII ÎNSCRIERII ÎN BAZA DE DATE 10 lei Cont RO74TREZ13121160203XXXXX17 - H.C.L. 1004/2008 privind aprobarea tarifelor percepute de Primăria Municipiului Braşov pentru acordarea autorizaţiilor în domeniul seviciilor de transport în regim de taxi şi de transport în regim de închiriere

  • Cerere dovadă

Formularul este disponibil prin orice metodă de autentificare.

Dovada înscrierii în baza de date