Ajutor
Condiții de utilizare

Modificarea autorizaţiei taxi cu ocazia trecerii autovehiculului din leasing în proprietate

Pentru obținerea de informații de specialitate și depunerea documentației, solicitantul se va adresa la posturile de lucru nr.8, nr. 9 și nr. 10. 


Taxe

Dovada achitării a tarifului de modificare - 80 lei Cont RO74TREZ13121160203XXXXX06 - H.C.L. 1004/2008 privind aprobarea tarifelor percepute de Primăria Municipiului Braşov pentru acordarea autorizaţiilor în domeniul seviciilor de transport în regim de taxi şi de transport în regim de închiriere 


Observatii

Dacă se modifică numărul de înmatriculare al autovehiculului taxi este necesar ca transportatorul autorizat să comande un nou set de ecusoane (cu condiţia achitării contravalorii acestuia) şi să solicite modificarea listei de tarife.

La eliberarea autorizaţiei taxi modificată transportatorul autorizat este obligat să predea setul de ecusoane vechi, dacă este cazul;


NOTĂ:

Autorizaţia taxi se eliberează sub rezerva prezentării în maximum 15 zile a dovezii de fiscalizare a aparatului de taxat. Dacă în termen de 15 zile de la eliberarea autorizaţiei taxi nu se prezintă dovada fiscalizării aparatului de taxat, autorizaţia taxi se retrage, cf. Art. 21 alin. 5 din Ordinul M.I.R.A. nr. 356/2007.

În cazul în care pe perioada de valabilitate a autorizaţiei taxi, transportatorul autorizat deţinător al unui autovehiculul taxi deţinut în temeiul unui contract de leasing devine proprietar, se impune modificarea autorizaţiei taxi pe baza unei documentaţii ce trebuie să conţină:

  • Cererea transportatorului autorizat pentru înlocuirea autovehiculului în care se precizează motivul înlocuirii
  • Copie după autorizaţia de transport
  • Autorizaţia taxi în original
  • Copie după certificatul de înmatriculare (cu ITP Taxi - valabil) şi după cartea de identitate a autovehicului deţinut în proprietate sau - Copie după certificatului de înmatriculare (cu ITP Taxi - valabil), a cărţii de identitate şi a contractului de leasing a autovehiculului deţinut în temeiul unui contract de leasing
  • Copie după certificatul de agreare valabil
  • Certificat de atestare fiscală din care să rezulte că transportatorul nu are datorii la bugetul local şi în care să figureze autovehiculul pentru care se eliberează autorizaţia taxi (cu excepţia autovehiculului deţinut în temeiul unui contract de leasing operaţional) (Direcţia Fiscală: str. Dorobanţilor nr. 4)
  • Declaraţie pe propria răspundere privind dispecerul taxi
  • Declaraţie pe propria răspundere privind criteriile de departajare pentru autovehiculul înlocuitor

Formularul este disponibil prin orice metodă de autentificare.

Modificarea autorizaţiei taxi cu ocazia trecerii autovehiculului din leasing în proprietate