Ajutor
Condiții de utilizare

Eliberare Permis de Liberă Trecere

Plata prin OP se poate verifica după 3 zile lucrătoare, iar o plata prin ghiseul.ro se poate verifica după 1 sau 2 zile lucrătorare.

DIRECT - Depunere documentație direct la Centrul de informații pentru Cetățeni

Pentru obținerea de informații de specialitate și depunerea documentației, solicitantul se va adresa la posturile de lucru nr. 8, nr. 9, nr. 10 și nr. 11.

ONLINE - Serviciu electronic

Permisele LT în format electronic se pot emite si elibera:

 • automat, eliberat automat de sistem. Permisul se generează automat după completarea datelor in formularul online si numai după efectuarea plății de către solicitant. Permisul LT se generează automat doar pentru situațiile prezentate mai jos.

Permisele LT se pot emite si elibera automat doar pentru următoarele situații:

 • Durată permis: 1 zi / 1 lună / 1 trimestru / 1 semestru/ 1 an, după caz;
 • Destinație: străzi în afara zonei istorice, zonei centrale și Calea Poienii - Drumul Braşov - Poiana Braşov şi străzile din Poiana Braşov;
 • Permisul LT eliberat automat de sistem va fi valabil după 30 minute de la data generării acestuia de către sistemul informatic.

Cazurile pentru care se poate elibera permis LT în mod automat:

 • Pentru "Aprovizionare marfă" se eliberează LT automat valabil 1 zi/1 lună/ 1 trimestru /1 semestru/ 1 an doar pentru traseele prestabilite de Primăria Brașov prin Centrul de Informații pentru Cetățeni, încărcate in portal. În cazul în care o societate a contractat servicii cu periodicitate regulată la puncte de lucru în municipiul Brașov și nu este încărcată în portal, aceasta se va adresa la Centrul de Informații pentru Cetățeni: cicbv@brasovcity.ro. Pentru această situație se va elibera un Acord trimestrial /semestrial /anual. Ulterior obținerii acordului, solicitantul este obligat ca pentru fiecare autovehicul să obțină Permis LT (se va elibera in baza acordului, in perioada de valabilitate a acestuia), care conține datele de identificare conform prezentului regulament.
 • Pentru "Supermarket /Hipermarket /Fabrici /Platforme industriale (Alți comercianți)" se eliberează LT automat valabil 1 trimestru / 1 semestru /1 an doar pentru traseele prestabilite de Primăria Brașov prin Centrul de Informații pentru Cetățeni, încărcate în portal. În cazul în care o societate a contractat servicii cu periodicitate regulată la puncte de lucru în municipiul Brașov și nu este încărcată în portal, aceasta se va adresa la Centrul de Informații pentru Cetățeni: cicbv@brasovcity.ro. Pentru această situație se va elibera un Acord trimestrial / semestrial /anual. Ulterior obținerii acordului, solicitantul este obligat ca pentru fiecare autovehicul să obțină Permis LT (se va elibera in baza acordului, in perioada de valabilitate a acestuia), care conține datele de identificare conform prezentului regulament.
 • Pentru "Construcție/Șantier" se eliberează Permis LT automat valabil 1 zi /1 lună doar pentru traseele prestabilite de Primăria Brașov prin Centrul de Informații pentru Cetățeni, aferente șantierelor încărcate în portal. În cazul în care o societate a contractat servicii cu periodicitate regulată la puncte de lucru în municipiul Brașov și nu este încărcată în portal, aceasta se va adresa la Centrul de Informații pentru Cetățeni: cicbv@brasovcity.ro.
 • Pentru "Zone industriale" se eliberează Permis LT automat valabil 1 an doar pentru traseele prestabilite de Primăria Brașov prin Centrul de Informații pentru Cetățeni, încărcate în portal. În cazul în care o societate se încadrează prevederilor art.7.4 din prezentul regulament și nu este încărcată în portal, se va adresa la Centrul de Informații pentru Cetățeni: cicbv@brasovcity.ro.

Solicitantul este obligat ca pentru fiecare autovehicul sa obțină LT, care conține toate datele de identificare.

În scopul obținerii unui permis de liberă trecere în format electronic, este obligatoriu ca solicitantul să completeze formularul online. Solicitantul este direct responsabil de corectitudinea informațiilor furnizate. În caz contrar, permisul eliberat automat de sistem este nul de drept.

Procedura de obținere a permisului LT:

 1. In cadrul portalului Primăriei Brasov www.brasovcity.ro/ Servicii pentru cetățeni/ Transport/ Obținere permis/acord LT online, solicitantul selectează formularul electronic corespunzător scopului (situației) obținerii permisului sau acordului de liberă trecere (LT).
 2. Solicitantul completează toate informațiile necesare în formularul electronic. Se vor completa datele despre solicitant (persoana fizica sau juridica).
 3. Solicitantul completează datele necesare obținerii permisului LT in conformitate cu prevederile prezentului regulament. Solicitantul este direct responsabil de corectitudinea informațiilor furnizate. În caz contrar, permisul eliberat automat de sistem este nul de drept.
 4. In cazul în care nu este necesară validarea manuală a solicitării, sistemul informatic direcționează utilizatorul spre pagina de plată electronică.
 5. In cazul în care este necesară analiza si validarea cererii de primărie, solicitarea va fi preluată de departamentele de specialitate din cadrul Primăriei Brasov.
 6. 5.1 Solicitantul realizează plata permisului/acordului LT în conformitate cu prevederile prezentului regulament. Plata se va putea efectua cu card bancar, direct din portalul Primăriei. Sistemul generează automat Permisul LT în format PDF care va conține un text prin care se va preciza faptul că a fost eliberat automat de către sistemul informatic al Primăriei Municipiului Brașov. Astfel, permisele LT emise electronic vor avea mențiunea “Document eliberat electronic”.
  5.2 Dacă solicitantul optează să realizeze plata prin alte metode (cu ordin de plată sau prin platforma ghiseul.ro), va atașa dovada plății în aplicație. Eliberarea permisului de liberă trecere se va face doar după validarea plății de către departamentele de specialitate din Primăria Brasov. In funcție de metoda de autentificare utilizată, permisul/acordul LT va fi transmis de sistem prin e-mail sau va putea fi vizualizat in contul personal din portal, secțiunea Solicitări soluționate.
 7. Solicitantul poate tipări Permisul/Acordul LT sau il poate păstra în format electronic pe un dispozitiv mobil care poate deschide fișierul PDF respectiv.

Regulament pentru eliberarea şi utilizarea permiselor de liberă trecere

Stabilirea impozitelor si taxelor locale aprobate prin HCLnr.293/2023

 • Cerere în care să se specifice detaliat: - motivaţia solicitării; - durata pentru care solicită LT (anual, lunar, zilnic); - masa maximă autorizată autovehiculului; - traseele pentru care se solicită permisul de liberă trecere; - felul mărfurilor sau materialelor transportate; - programul (zi/noapte) pe care-l solicită
 • Copie după Certificatul de înmatriculare al autovehiculului
 • Copie Certificat de înmatriculare al societăţii comerciale
 • Documente doveditoare privind handicap neuromotor (dacă este cazul)
 • Documente doveditoare privind domiciliul (în cazul riveranilor) şi posibilitatea de parcare a autovehiculului (copie buletin identitate, extras de Carte Funciară)
 • Alte documente în cazuri deosebite care să ateste situaţii, necesităţi ale solicitanţilor
 • Cerere tip LT - zilnic