Ajutor
Condiții de utilizare

Eliberare autorizaţie taxi (transport bunuri şi mărfuri în regim de taxi)

Pentru obținerea de informații de specialitate și depunerea documentației, solicitantul se va adresa la posturile de lucru nr. 8, nr. 9 și nr. 10.


Taxe

Dovada plăţii tarifului pentru eliberarea autorizaţiei taxi - 100 lei Cont RO74TREZ13121160203XXXXX09 - H.C.L. 1004/2008 privind aprobarea tarifelor percepute de Primăria Municipiului Braşov pentru acordarea autorizaţiilor în domeniul seviciilor de transport în regim de taxi şi de transport în regim de închiriere


Observatii

Condiţiile care trebuie îndeplinite cumulativ sunt urmatoarele:

a) autovehiculul care este deţinut în proprietate este înmatriculat în judetul Braşov (autovehiculul deţinut în baza unui contract de leasing poate fi înmatriculat în orice judeţ);

b) vechimea autovehiculul nu trebuie să depăşească 10 ani de la data fabricaţiei;

c) gradul de poluare maxim admis: EURO III.


NOTĂ:

Odata cu eliberarea autorizaţiei taxi se eliberează şi setul de ecusoane (2 buc.) cu condiţia achitării contravalorii acestora.

Autorizaţia taxi se eliberează sub rezerva prezentării în maximum 15 zile a dovezii de fiscalizare a aparatului de taxat. Dacă în termen de 15 zile de la eliberarea autorizaţiei taxi nu se prezintă dovada fiscalizării aparatului de taxat, autorizaţia taxi se retrage, urmând a fi supusă unei noi proceduri de atribuire.

  • Cerere tip transport bunuri
  • Copie după autorizaţia de transport
  • Copie după certificatul de înmatriculare (cu ITP Taxi - valabil) şi după cartea de identitate a autovehicului deţinut în proprietate sau - Copie după certificatului de înmatriculare (cu ITP Taxi - valabil), a cărţii de identitate şi a contractului de leasing a autovehiculului deţinut în temeiul unui contract de leasing
  • Certificat de atestare fiscală din care să rezulte că transportatorul nu are datorii la bugetul local şi în care să figureze autovehiculul pentru care se eliberează autorizaţia taxi (cu excepţia autovehiculului deţinut în temeiul unui contract de leasing operaţional) (Direcţia Fiscală: str. Dorobanţilor nr. 4)
  • Copie după certificatul de agreare valabil
  • Declaraţie pe propria răspundere în cazul transportului de bunuri şi mărfuri în regim de taxi, autovehiculul cu care se va executa activitatea de transport marfă este destinat acestui scop
  • Declaraţie utilizarea autovehiculului

Formularul este disponibil prin orice metodă de autentificare.

Eliberare autorizaţie taxi (transport bunuri şi mărfuri în regim de taxi)