Ajutor
Condiții de utilizare

Eliberare duplicat autorizaţie de transport/autorizaţie taxi

Pentru obținerea de informații de specialitate și depunerea documentației, solicitantul se va adresa la posturile de lucru nr.8, nr. 9 și nr.10.

Eliberarea unui duplicat al autorizaţiei de transport/autorizaţiei taxi/copiei conforme se realizează numai în următoarele condiţii:

a) deteriorare gravă;

b) distrugere totală, pierdere, sustragere;


Taxe

Dovada plăţii tarifului pentru eliberarea duplicatului ( la Casieria Primăriei Municipiului Braşov) - 300 lei Cont RO74TREZ13121160203XXXXX05 -pentru autorizaţia de transport şi 100 lei Cont RO74TREZ13121160203XXXXX08 pentru autorizaţie taxi - H.C.L. 1004/2008 privind aprobarea tarifelor percepute de Primăria Municipiului Braşov pentru acordarea autorizaţiilor în domeniul seviciilor de transport în regim de taxi şi de transport în regim de închiriere

În vederea eliberării duplicatului, titularul va depune la emitent în termen de 24 ore de la producerea evenimentului următoarele:

  • Cerere tip eliberare duplicat
  • Originalul autorizaţiei de transport/autorizaţiei taxi (în caz de deteriorare)
  • Dovada publicării în presa locală (în caz de distrugere totală, pierdere sau sustragere)

Formularul este disponibil prin orice metodă de autentificare.

Eliberare duplicat autorizaţie de transport/autorizaţie taxi