Ajutor
Condiții de utilizare

Retragere autorizație de transport

Pentru obținerea de informații de specialitate și depunerea documentației, solicitantul se va adresa la posturile de lucru nr. 8, nr. 9 și nr. 10.

  • Cerere tip retragerea autorizaţiei de taxi
  • Autorizaţii taxi (în original)…….buc
  • Seturi ecusoane taxi …….buc

Formularul este disponibil prin orice metodă de autentificare.

Retragere autorizație de transport