Ajutor
Condiții de utilizare

Eliberare listă de tarife vizată pentru fiecare autovehicul taxi

Pentru obținerea de informații de specialitate și depunerea documentației, solicitantul se va adresa la posturile de lucru nr.8, nr. 9 și nr.10.


Taxe

dovada plăţii tarifului de acordare a LISTEI DE TARIFE VIZATE pentru fiecare autovehicul taxi- 50 lei Cont RO74TREZ13121160203XXXXX15 - H.C.L. 1004/2008 privind aprobarea tarifelor percepute de Primăria Municipiului Braşov pentru acordarea autorizaţiilor în domeniul seviciilor de transport în regim de taxi şi de transport în regim de închiriere

  • Cerere tarife
  • Fişă fundamentare Tarife
  • Tarife Bord

Formularul este disponibil prin orice metodă de autentificare.

Eliberare listă de tarife vizată pentru fiecare autovehicul taxi