Ajutor
Condiții de utilizare

Eliberare autorizaţie de transport în regim de taxi (persoane sau mărfuri)

Pentru obținerea de informații de specialitate și depunerea documentației, solicitantul se va adresa la posturile de lucru nr. 8, nr. 9 și nr. 10.


Taxe

Autorizaţia de transport se va elibera după prezentarea dovezii de achitare a tarifului de acordare a autorizaţiei de transport - 300 lei Cont RO74TREZ13121160203XXXXX02 - H.C.L. 1004/2008 privind aprobarea tarifelor percepute de Primăria Municipiului Braşov pentru acordarea autorizaţiilor în domeniul seviciilor de transport în regim de taxi şi de transport în regim de închiriere


Observatii


Notă:

1. Autorizaţia de transport nu dă dreptul transportatorului autorizat să execute serviciul de transport în regim de taxi sau în regim de închiriere

2. Pe baza autorizaţiei de transport transportatorul autorizat poate participa la procedura de atribuire a autorizaţiilor taxi

A. PENTRU TRANSPORTATORUL PERSOANĂ FIZICĂ

 • Cerere tip transport în regim de TAXI
 • Copie după certificatul de înregistrare ca transportator-persoană fizică autorizată şi certificatul constatator, în conformitate cu prevederile Legii nr. 265/2022 privind Registrul Comerţului, republicată – oglinda firmei eliberate de către Oficiul Registrului Comerţului;
 • Copie după certificatul de pregătire profesională al taximetristului – valabil;
 • Cazierul judiciar al taximetristului
 • Certificat de atestare fiscală din care să rezulte că transportatorul autorizat nu are datorii la bugetul local şi în care să figureze autovehiculul respectiv (cu excepţia autovehiculelor deţinute în temeiul unui contract de leasing operaţional) (Direcţia Fiscală: str. Dorobanţilor nr.4);
 • Avizul medical al taximetristului (unităţi medicale agreate de Ministerul Transportului)
 • Avizul psihologic al taximetristului - (unităţi medicale agreate de Ministerul Transportului)
 • Cazierul fiscal al transportatorului (Administraţia Finanţelor Publice : str. M. Kogălniceanu nr.7);
 • Declaraţie pe propria răspundere privind perioadele în care transportatorul a mai executat serviciul de transport în regim de taxi, cu menţionarea intervalelor când a avut interdicţii şi motivul acestora;
 • Declaraţie pe propria răspundere a transportatorului că poate asigura spaţiul necesar pentru parcarea autovehiculului;
 • Declaraţie pe propria răspundere a transportatorului că acesta deţine sau are capacitatea financiară de a deţine autovehiculul, în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing, pe care îl va utiliza în realizarea serviciului de transport, precizând care sunt criteriile de departajare, dacă este posibil;
 • DECLARAŢIE criteriile de departajare
 • DECLARAŢIE spaţiile necesare pentru parcare
 • DECLARAŢIE perioade

B. PENTRU TRANSPORTATORUL PERSOANĂ JURIDICĂ SAU ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ

 • Cerere tip transport în regim de TAXI
 • Copie după certificatul de înregistrare ca transportator şi certificatul constatator – oglinda firmei eliberat de către Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov, în conformitate cu prevederile Legii nr. 265/2022 privind Registrul Comerţului, republicată;
 • Cazierul judiciar al managerului de transport;
 • Certificat de atestare fiscală din care să rezulte că transportatorul autorizat nu are datorii la bugetul local (Directia Fiscala: str. Dorobantilor nr.4);
 • Avizul medical al managerului de transport (unităţi medicale agreate de Ministerul Transportului);
 • Avizul psihologic al managerului de transport (cabinete psihologice agreate de Ministerul Transportului);
 • Cazierul fiscal (Administraţia Finanţelor Publice : str. M. Kogălniceanu nr.7);
 • Declaraţie pe propria răspundere privind perioadele în care transportatorul a mai executat serviciul de transport în regim de taxi, cu menţionarea intervalelor când a avut interdicţii şi motivul acestora;
 • Declaraţie pe propria răspundere a transportatorului că poate asigura spaţiul necesar pentru parcarea autovehiculului;
 • Declaraţie pe propria răspundere a transportatorului că acesta deţine sau are capacitatea financiară de a deţine autovehiculul, în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing, pe care îl va utiliza în realizarea serviciului de transport, aprecizând care sunt criteriile de departajare, dacă este posibil;
 • Dovada achitării tarifului de acordare al autorizaţiei de transport;

Formularul este disponibil prin orice metodă de autentificare.

Eliberare autorizaţie de transport în regim de taxi (persoane sau mărfuri)