Ajutor
Condiții de utilizare

Vizarea autorizaţiei de transport

Pentru obținerea de informații de specialitate și depunerea documentației, solicitantul se va adresa la posturile de lucru nr. 8, nr. 9 și nr. 10.

PENTRU TRANSPORTATORUL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

Taxe

Dovada plăţii tarifului de vizare a autorizaţiei de transport - 300 lei Cont RO74TREZ13121160203XXXXX10 - H.C.L. 1004/2008 privind aprobarea tarifelor percepute de Primăria Municipiului Braşov pentru acordarea autorizaţiilor în domeniul seviciilor de transport în regim de taxi şi de transport în regim de închiriere

A. PENTRU TRANSPORTATORUL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

 • Cerere tip pentru viză autorizaţie
 • Copie după certificatul de înregistrare ca transportator-persoană fizică autorizată şi certificatul constatator ( în conformitate cu prevederile Legii nr. 265/2022 privind Registrul Comerţului, republicată) – oglinda firmei, eliberate de către Oficiul Registrului Comerţului
 • Copie după atestatul profesional al taximetristului – valabil
 • Cazierul judiciar al taximetristului
 • Certificat de atestare fiscală din care să rezulte că transportatorul nu are datorii la bugetul local şi în care să figureze autovehiculul pentru care se eliberează autorizaţia taxi (cu excepţia autovehiculului deţinut în temeiul unui contract de leasing operaţional) (Direcţia Fiscală str. Dorobanţilor nr. 4)
 • Avizul medical al taximetristului (unitătţ medicale agreate de Ministerul Transportului)
 • Avizul psihologic al taximetristului - (unităţi medicale agreate de Ministerul Transportului)
 • Cazierul fiscal (Administraţia Finanţelor Publice : str. M. Kogălniceanu nr.7)
 • Declaraţie pe propria răspundere privind perioadele în care transportatorul a mai executat serviciul de transport în regim de taxi
 • Declaraţie pe propria răspundere a transportatorului că poate asigura spaţiul necesar pentru parcarea autovehiculului
 • Declaraţie pe propria răspundere a transportatorului că acesta deţine sau are capacitatea financiară de a deţine autovehiculul, precizând care sunt criteriile de departajare, dacă este posibil
 • Autorizaţia de transport (în original)
 • Toate autorizaţiile taxi (în original)

B. PENTRU TRANSPORTATORUL PERSOANĂ JURIDICĂ SAU ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ

 • Copie după certificatul de înregistrare ca transportator-persoană fizică autorizată şi certificatul constatator – oglinda firmei eliberat de către Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov, în conformitate cu prevederile Legii nr. 265/2022 privind Registrul Comerţului, republicată;

sau

 • copie după certificatul de înregistrare ca transportator-persoană fizică autorizată, certificat de înregistrare menţiuni şi certificatul constatator – oglinda firmei eliberat de către Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov, în conformitate cu prevederile Legii nr. 265/2022 privind Registrul Comerţului, republicată;

 • Copie după certificatul de competenţă profesională managerului de transport;
 • Cazierul judiciar al managerului de transport;
 • Certificat de atestare fiscală din care să rezulte că transportatorul nu are datorii la bugetul local şi în care să figureze autovehiculul pentru care se eliberează autorizaţia taxi (cu excepţia autovehiculului deţinut în temeiul unui contract de leasing operaţional) (Direcţia Fiscală str. Dorobanţilor nr. 4)
 • Avizul medical al managerului de transport (cabinete psihologice agreate de Ministerul Transportului);
 • Avizul psihologic al managerului de transport ( cabinete psihologice agreate de Ministerul Transportului);
 • Cazierul fiscal (Administraţia Finanţelor Publice : str. M. Kogălniceanu nr.7);
 • Declaraţie pe propria răspundere privind perioadele în care transportatorul a mai executat serviciul de transport în regim de taxi;
 • Declaraţie pe propria răspundere a transportatorului că poate asigura spaţiul necesar pentru parcarea autovehiculului;
 • Declaraţie pe propria răspundere a transportatorului că acesta deţine sau are capacitatea financiară de a deţine autovehiculul, precizând care sunt criteriile de departajare, dacă este posibil;
 • Autorizaţia de transport (în original);
 • Toate autorizaţiile taxi/autorizaţiile taxi (în original);

Formularul este disponibil prin orice metodă de autentificare.

Vizarea autorizaţiei de transport