Ajutor
Condiții de utilizare

Cazier de conduită profesională pentru taximetrist sau pentru manager de transport

Pentru obținerea de informații de specialitate și depunerea documentației, solicitantul se va adresa la posturile de lucru nr.9 și nr.10.


Taxe

dovada plăţii tarifului de acordare a CAZIERULUI DE CONDUITĂ PROFESIONALĂ- 50 lei Cont RO74TREZ13121160203XXXXX16 - conform prevederilor H.C.L. 1004/2008 privind aprobarea tarifelor percepute de Primăria Municipiului Braşov pentru acordarea autorizaţiilor în domeniul seviciilor de transport în regim de taxi şi de transport în regim de închiriere

  • Cerere cazier

Formularul este disponibil prin orice metodă de autentificare.

Cazier de conduită profesională pentru taximetrist sau pentru manager de transport