Ajutor
Condiții de utilizare

Obținere Card – legitimaţie pentru persoană cu handicap

Pentru obținerea de informații de specialitate și depunerea documentației, solicitantul se va adresa la posturile de lucru nr.9 , nr.10 si nr.11.

  • Cerere
  • Copie certificat handicap valabil
  • Copie carte de identitate
  • Poza 3/4
  • Copie carte/buletin de identitate a unui părinte şi certificat de naştere al copilului, în cazul în care persoana cu handicap este un minor sub 14 ani
  • Act doveditor a calităţii de reprezentant legal, dacă cererea este formulată de o altă persoană decât titularul

Formularul este disponibil prin orice metodă de autentificare.

Obținere Card – legitimaţie pentru persoană cu handicap