Ajutor
Condiții de utilizare

Patrimoniu și cadastru

Solicitare a exercitării preempțiunii

Patrimoniu și cadastru

Obținere carnet de comercializare

Patrimoniu și cadastru

Concesionarea unui teren de maxim 10 mp în vederea realizării unui acces din exterior

Patrimoniu și cadastru

Concesionarea unui teren pentru extinderea construcțiilor pe terenuri alăturate

Patrimoniu și cadastru

Închiriere locuințe prin A.N.L. – tineri și familii de tineri în vârstă de până la 35 ani

Patrimoniu și cadastru

Obținere decizie de atribuire teren

Patrimoniu și cadastru

Obținere adeverinţă intravilan/extravilan

Patrimoniu și cadastru

Obținere adeverință fond funciar

Patrimoniu și cadastru

Obținere certificat de producător

Patrimoniu și cadastru

Înscriere în Cartea Funciară a Hotărârii de C.L. emisă

Patrimoniu și cadastru

Atribuirea unui teren conform prevederilor Legii nr. 15/2003

Patrimoniu și cadastru

Acord înstrăinare concesiune şi solicitare schimbare părţi contractante

Patrimoniu și cadastru

Exercitarea dreptului de preemţiune

Patrimoniu și cadastru

Acordarea de subvenţii privind construirea de locuinţe proprietate personală

Patrimoniu și cadastru

Acceptarea donaţiilor de către municipiul Braşov prin Consiliul Local

Patrimoniu și cadastru

Contract arendă

Patrimoniu și cadastru

Subvenţii în agricultură

Patrimoniu și cadastru

Anexe privind recepţia lucrărilor de cadastru

Patrimoniu și cadastru

Propunere acordare despăgubiri - vetereni de război (moştenitori)

Patrimoniu și cadastru

Obținere loc de înhumare

Patrimoniu și cadastru

Atribuire locuri de veci la cererea beneficiarilor - conform Decretului-Lege nr. 189/2000

Patrimoniu și cadastru

Atribuire locuri de veci la cererea beneficiarilor - conform Decretului-Lege nr. 118/1990

Patrimoniu și cadastru

Atribuire locuri de veci la cererea beneficiarilor - conform Legii nr. 341/2004

Patrimoniu și cadastru

Solicitare locuri înhumare – pauperi

Patrimoniu și cadastru