Ajutor
Condiții de utilizare

Obținere certificat de producător

 Solicitant:

  • persoană fizică
  • persoană juridică

Pentru obţinerea de informaţii de specialitate, depunerea solicitarii şi eliberarea atestatului sunt disponibile două variante:

DIRECT - Depunere solicitare direct la Centrul de Informații pentru Cetățeni:

În secțiunea Acte necesare se regăsește lista documentelor solicitate.

ONLINE - Depunere documentație prin intermediul portalului de servicii.

  • Cerere tip
  • Certificat de neurmărire fiscală
  • Carte identitate proprietar și membrii familiei
  • Aviz consultativ de la Asociația producătorilor agricoli
  • Taxă certificat

Formularul este disponibil prin orice metodă de autentificare.

Obținere certificat de producător