Ajutor
Condiții de utilizare

Închiriere locuințe prin A.N.L. – tineri și familii de tineri în vârstă de până la 35 ani

Pentru obținerea de informații de specialitate și depunerea documentației, solicitantul se va adresa la postul de lucru nr.4


Observații

Nota:
- Titularul cererii de locuinţă trebuie să îşi desfăşoare activitatea în localitatea în care sunt amplasate locuinţele;
- Repartizarea se face pe baza unor criterii de stabilire a ordinii de prioritate ce vor fi aprobate prin Hotărâre a Consiliului Local;
- Până în momentul de faţă A.N.L. nu a construit nici un bloc de locuinţe pentru tineri în vederea închirierii.


  • Cerere
  • Acte cu privire la -Situaţia locativă actuală: în chirie (copie după contractul de închiriere al spaţiului); cu părinţii (copie după actul de spaţiu al părinţilor); suprafaţa locativă deţinută (în chirie sau cu părinţii)
  • Acte cu privire la -Starea civilă actuală: necăsătorit (copie după Carte de Identitate/Buletin de Identitate); căsătorit (copie după certificatul de căsătorie, inclusiv copie B.I./C.I. soţi); nr. membrii în întreţinere (copie dupa B.I./C.I. sau certificate de naştere)
  • Acte cu privire la -Starea de sănătate actuală: sănătos; boală de care suferă solicitantul sau un alt membru al familiei aflat in întreţinere; personane care necesită însotitor (certificate de handicap)
  • Acte cu privire la -venitul mediu net lunar/membru de familie: adeverinţe de venit net lunar al fiecărui membru al familiei care realizează; venit
  • Acte cu privire la -Nivelul de pregătire: copii după actul de studii al solicitantului
  • Declaraţie notarială a titularului cererii şi, după caz , ale membrilor familiei din care să rezulte că nu deţin şi nu au deţinut o altă locuinţă în proprietate şi/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuinţe pentru tineri, destinată închirierii, în localitatea în care a solicitat locuinţa