Ajutor
Condiții de utilizare

Atribuirea unui teren conform prevederilor Legii nr. 15/2003

Pentru obținerea de informații de specialitate și depunerea documentației, solicitantul se va adresa la postul de lucru nr.4


Observații

Criteriile suplimentare aprobate prin H.C.L. nr.21/2005 sunt următoarele:

1. Bonitate financiară: depozit de minim 4.000 euro sau scrisoare de intenţie din partea unei bănci privind acordarea de credit în vederea construirii casei.

 • se va depune la dosar extras de cont pentru depozit de "minim" 4.000 euro, în momentul completării cererii sau scrisoare de intenţie din partea unei bănci privind acordarea de credit în vederea construirii casei (se va înscrie valoarea creditului ce s-ar putea acorda, începând de la minim 4.000 euro).
 • 2. Venit mediu net realizat de tânăr/familie

 • solicitantul va depune la dosar adeverinţa de venit net pe ultimele 6 luni (în cazul în care solicitantul este necăsătorit);
 • solicitantul va depune la dosar adeverinţe de venit net pe ultimele 6 luni, pentru toţi membrii familiei, (în situaţia în care solicitantul este căsătorit). În această situaţie va completa dosarul şi cu acte de stare civilă (certificat de căsătorie, certificat de naştere copii, după caz).
 • 3. Declaraţiile părinţilor tânărului care a depus cererea, că nu deţin şi nu au deţinut în proprietate un teren destinat construirii, în intravilanul municipiului Braşov.

 • se vor depune la dosar declaraţiile părinţilor solicitantului.
 • 4. Suprafaţa locuibilă deţinută (cu chirie, tolerat în spaţiu) - mp/locatar sau membru al familiei solicitantului.

 • Se va depune la dosar declaraţia pe propria răspundere a solicitantului privind suprafaţa locuibilă a imobilului în care domiciliază/nr. persoane; mp. ce revine pentru fiecare membru, precum şi:
 • adeverinţa de la Asociaţia de Proprietari (în care se menţionează nr. persoanelor care locuiesc în acel imobil)
 • extras CF al proprietarului privind suprafata imobilului (în situaţia în care solicitantul locuieşte la casa sau acolo unde nu sunt înfiinţate Asociaţii de Proprietari).
 • 5. Declaraţia soţului/soţiei solicitantului, că nu deţine şi nu a deţinut în proprietate o locuinţă sau un teren destinat construirii.

 • Se va depune la dosar declaraţia pe propria răspundere a soţului sau a soţiei solicitantului, în care se menţionează că (nu) deţine şi (nu) a deţinut în proprietate o locuinţă sau un teren destinat construirii unei locuinţe.

 • Notă:

  Dosarele vor fi înaintate Consiliului Local pentru analiza şi stabilirea ordinii de prioritate, în funcţie de punctajul obţinut.

  Ulterior Hotărârea de Consiliu Local va fi comunicata solicitantului.  • Cerere tip
  • Copie certificat de naştere
  • Copie act de identitate – valabil, cu domiciliul în municipiul Braşov
  • Declaraţie pe propria răspundere (semnată) în care se menţionează că nu deţine şi nu a deţinut în proprietate o locuinţă sau un teren destinat construirii unei locuinţe
  • Model declaraţie solicitant
  • Model declaraţie părinţi
  • Model declaraţie soţ/soţie

  Formularul este disponibil prin orice metodă de autentificare.

  Atribuirea unui teren conform prevederilor Legii nr. 15/2003