Ajutor
Condiții de utilizare

Obținere loc de înhumare

Pentru obținerea de informații de specialitate și depunerea documentației, solicitantul se va adresa lapostul de lucru nr.4

LOCURI DE INHUMARE - BENEFICIARI AI LEGII NR. 44/1994 - privind Veteranii de Război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război.
*Art.17, alin.3: "veteranilor şi văduvelor de război li se asigură în mod gratuit locuri de înhumare în cimitirele militare şi civile sau incinerare, după caz."

Observații

Notă: Se vor verifica copiile actelor necesare solicitării cu originalele, după care se menţionează pe copia Xerox, "conform cu originalul", data şi semnătura persoanei care preia documentaţia.
Actele în original se restituie solicitantului.

În cazul în care beneficiarul legii a decedat în momentul solicitării, pe lângă actele menţionate în secțiunea Acte necesare, la dosar se mai depun xerocopii şi după următoarele acte:

 • Actul de identitate al persoanei prezentate pentru solicitare;
 • Certificatul de deces al beneficiarului legii;
 • Adeverinţă de inhumare.
 • (verificate şi vizate pentru conformitate)

  În această situaţie, cererea va avea altă formă, în sensul că o altă persoană solicită loc de veci pentru "defunctul" beneficiar al legii nr.44/1994.


  • Cerere tip loc de înhumare - veteran
  • Cerere tip loc de înhumare - în cazul decesului veterenului
  • Legitimaţie veteran de război sau văduvă de război (original și copie xerox)
  • Cupon de pensie ( în care este specificat cuantumul pensiei primite conform Legii nr.44/1994)
  • Cerere tip
  • Hotărârea (Decizia) emisă de Casa Judeţeană de Pensii Braşov – Comisia pentru aplicarea Legii nr.189/2000 (original și copie xerox)
  • Cupon de pensie ( în care este specificat cuantumul pensiei primite conform Legii nr.189/2000) sau Decizia de Pensie pentru limita de vârstă, în care este menţionat şi cuantumul stabilit a fi primit conform Legii nr.189/2000
  • Copie act de identitate

  Formularul este disponibil prin orice metodă de autentificare.

  Obținere loc de înhumare