Ajutor
Condiții de utilizare

Obținere decizie de atribuire teren

Pentru obținerea de informații de specialitate și depunerea documentației, solicitantul se va adresa la postul de lucru nr.3


Observații

Persoane fizice/juridice

Cerere de mână (dublu exemplar)


  • cerere
  • Extras de Carte Funciară nu mai vechi de 30 de zile – original + copie
  • Contractul de vânzare-cumpărare – 2 copii
  • Timbru fiscal de 2 lei (dublu exemplar)

Formularul este disponibil prin orice metodă de autentificare.

Obținere decizie de atribuire teren