Ajutor
Condiții de utilizare

Acord înstrăinare concesiune şi solicitare schimbare părţi contractante

Pentru obținerea de informații de specialitate și depunerea documentației, solicitantul se va adresa la postul de lucru nr.4


  • Cerere
  • Contract de vânzare – cumpărare autentificat de Notar Public din care să rezulte şi înstrăinarea construcţiei aflată pe terenul ce face obiectul contractului de concesiune, sau certificat de moştenitor unde este cazul (copie xerox)
  • Extras Carte Funciară al terenului solicitat spre concesionare-copie
  • Contractul de concesiune (copie)
  • Adresă de la Direcţia Fiscală din care să rezulte că s-a plătit redevenţa aferentă contractului de concesiune (original)
  • Cartea de identitate, Certificat Unic de Înregistrare pentru PJ (copie)
  • Număr de telefon fix sau mobil

Formularul este disponibil prin orice metodă de autentificare.

Acord înstrăinare concesiune şi solicitare schimbare părţi contractante