Ajutor
Condiții de utilizare

Înscriere în Cartea Funciară a Hotărârii de C.L. emisă

Pentru obținerea de informații de specialitate și depunerea documentației, solicitantul se va adresa la postul de lucru nr.3


Observații

Persoane fizice/juridice


  • documentaţie cadastrală 1 exemplar vizată de OCPI Braşov;
  • certificat de urbanism original;
  • HCL original (imobile proprietatea Municipiului Braşov) – Statul Român

Formularul este disponibil prin orice metodă de autentificare.

Înscriere în Cartea Funciară a Hotărârii de C.L. emisă