Ajutor
Condiții de utilizare

Exercitarea dreptului de preemţiune

Pentru obținerea de informații de specialitate și depunerea documentației, solicitantul se va adresa la postul de lucru nr.4

  • Cerere care să conţină preţul de vânzare al imobilului
  • Acordul Ministerului Culturii şi Cultelor – Direcţia pentru Cultură şi Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional Braşov (str. M. Weiss nr. 22)
  • Extras de Carte Funciară în original şi de dată recentă
  • Copie dupa actul de identitate CI/BI sau actele de constituire ale persoanei juridice

Formularul este disponibil prin orice metodă de autentificare.

Exercitarea dreptului de preemţiune