Ajutor
Condiții de utilizare

Solicitare locuri înhumare – pauperi

Observații

Notă: Se vor verifica copiile actelor necesare solicitării cu originalele, după care se menţionează pe copia "conform cu originalul", data şi semnătura persoanei care preia documentele.
Actele în original se restituie solicitantului.

  • Adeverinţă (adresa) întocmită de Serviciul de Medicină Legală, Spitalul Judeţean Braşov sau alte Instituţii de ocrotire socială, prin care se menţionează că defunctul(a) nu are aparţinători şi cadavrul se află în cadrul instituţiei respective şi se solicită acordarea unui loc de veci la pauperi (original și copie)
  • Adeverinţă de înhumare (original și copie)
  • Actul de identitate al asistentului social ( persoanei delegate) – copie

Formularul este disponibil prin orice metodă de autentificare.

Solicitare locuri înhumare – pauperi