Ajutor
Condiții de utilizare

Solicitare a exercitării preempțiunii

Pentru obținerea de informații de specialitate și depunerea documentației, solicitantul se va adresa la postul de lucru nr.4

Notă:

1. Pentru documentele obligatorii a fi anexate se bifează în cazul acceptului declaraţiei ori anexei.

2. În termenul de 4 (patru) luni indicat în prezenta cerere, oferta Proprietarului se consideră irevocabilă, adică nu lasă nici o îndoială asupra intenţiei de a produce efecte juridice corespunzătoare.

3. După primirea prezentei cereri cu documentele anexate, Mun. Braşov va decide exercitarea sau neexercitarea dreptului de preempţiune la cumpărarea Imobilului, drept pentru care proprietarul imobilului vafi informat prin adoptarea Hotărârii Consiliului Local al Mun. Braşov, care urmează afi executat de către Proprietar şi Mun. Braşov.

4. În cazul exercitării dreptului de preempţiune de cumpărare a Imobilului, Hotărârea Consiliului Local al Mun. Braşov va conţine condiţiile esenţiale ale viitorului Contract de vânzare-cumpărare (părţi, preţ, alte detalii incluse în prezenta cerere (ofertă) şi actele anexate, precum şi alte condiţii conform practicilor statornice şi uzanţelor notariale)).

5. În cazul neexercitării dreptului de preempţiune în sensul refuzului de cumpărare a Imobilului, Hotărârea Consiliului Local al Mun. Braşov vafi eliberată Proprietarului pentru a încheia Contract de vânzare-cumpărare cu orice terţ.

  • Cerere tip
  • Act de identificare/ proprietar (coproprietar, reprezentant, după caz).
  • Extras din C.F. referitor la Imobil, eliberat cu cel mult 30 zile până la data prezentei cerePlanul cadastral sau releveul Imobilului, dacă există întocmit.

  • Extras din C.F. referitor la cota-parte din spaţiile comune (inclusiv teren aferent), eliberat cu 30 zile până la data prezentei cereri.

  • Planul cadastral sau releveul Imobilului, dacă există întocmit;

  • Poze din exteriorul şi interiorul Imobilului (pozele trebuie să pennită identificarea calitativă şi exactă a interiorului şi exteriorului Imobilului).

  • Avizul de neexercitare a preempţiunii de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură Braşov, valabil pentru anul întocmirii prezentei cereri.

  • Actul/actele de dobândire a Imobilului/ actele de proprietate intabulate în C.F.

  • Împuternicirile reprezentantului (după caz).

  • Acordul prealabil al Băncii în calitate de creditor gajist (după caz).