Ajutor
Condiții de utilizare

Obținere Parcare de Reședință

Pentru obţinerea de informaţii de specialitate si depunerea solicitarii sunt disponibile două variante:

DIRECT - Depunere cerere impreuna cu acte doveditoare direct la Centrul de informații pentru Cetățeni

ONLINE - Depunere cerere prin intermediul portalului de servicii, in cazul in care solicitantul deține cont de utilizator.

Etapele demersului:

 • Solicitantul complează toate câmpurile din formularul electronic disponibil în secțiunea Solicită Online, atașează documentele semnate şi scanate, apoi trimite formularul online apasând butonul TRIMITE.
 • După verificarea actelor depuse, solicitantul primeste numărul de înregistrare. în secţiunea "Solicitari depuse" din portal (stadiul rezolvării documentului poate fi urmarit in aceasta sectiune).
 • Serviciul de specialitate va demara procedura de licitatie pentru atribuirea unui loc de parcare de resedinta.
 • Cerere tip atribuire loc de parcare
 • Declaraţie pe propria răspundere că nu deţine garaj amplasat pe domeniul public (inclusa in cererea tip)
 • Copie act de identitate (B.I./C.I.). Daca solicitantul nu are domiciliul sau resedinta la adresa unde solicita locul de parcare este necesar sa prezinte copie dupa actul de proprietate, contract de închiriere, act de donaţie sau moştenire.
 • Copie certificat înmatriculare a autovehiculului deţinut în proprietate sau folosinţă
 • Documente privind dreptul de folosinţă (utilizare) a autovehiculului: contract leasing, act de donaţie, act de moştenire, contract de comodat în formă autentică cu excepţia rudelor de gradul I (dacă e cazul)
 • Certificat de încadrare într-o grupă de handicap (dacă e cazul)
 • Dovada că este veteran de război, membru A.F.D.P.R. sau beneficiar al prevederilor Legii nr.189/2000 sau orice alte documente care dovedesc încadrarea în prevederile unor alte acte normative şi Hotărâri ale Consiliului Local Braşov (dacă este cazul)
 • Cuponul de pensie (soţ+soţie) pentru acordarea reducerii în cazul pensionarilor

Formularul este disponibil prin orice metodă de autentificare.

Obținere Parcare de Reședință
Stadiul documentului este disponibil in portalul de servicii electronice în doua variante: 1. în cont, sectiunea Documente depuse 2. în sectiunea Cauta/Cauta document in registratura, in baza codului de verificare web primit la înregistrarea documentului la primărie, Centrul de Informatii pentru Cetateni