Ajutor
Condiții de utilizare

Depunerea declaraţiei fiscale pentru stabilirea impozitului pe clădire pentru persoane fizice

Pentru obţinerea de informaţii de specialitate şi depunerea de documente sunt disponibile două variante:

 • ONLINE - Depunere documente prin intermediul portalului de servicii electronice
 • DIRECT - Depunere documente direct la Centrul de Informații pentru Cetățeni al Direcţiei Fiscale (ghişeele 14 și 16)

În baza documentelor depuse, se va emite decizia de impunere care va conţine obligaţiile de plată datorate.

Decizia de impunere se va expedia prin poştă cu confirmare de primire.

 • Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului pe cladiri la persoane fizice - formular tipizat- ITL 001.Documentele se descarcă, se completează şi se trimit împreună cu celelalte documente necesare, în secţiunea "Depunere documente online".
 • Pentru terenurile agricole în declaraţie se va completa şi tipul, volumul şi poziţia din Registrul Agricol (acestea se obţin de la Serviciul Cadastru Valorificare Registru Agricol şi Fond funciar- Primăria Braşov)
 • Actul de dobândire al clădirii în copie conformă cu originalul (în funcţie de modul de dobândire):
  • contract de vânzare-cumpărare
  • autorizație de construire și proces verbal de recepție a lucrărilor
  • act de donație
  • certificate de moștenitor
  • hotărâre judecătorască rămasă definitivă și irevocabilă, ș.a
 • Schița casei cu dimensiunile exterioare pentru a se putea determina suprafața construită desfășurată a imobilului clădire, a anexei, a pivniței.. etc. (copie conformă cu originalul)
 • Certificatul energetic (copie conformă cu originalul)
 • Extrasul de carte funciară (copie conformă cu originalul)
 • Copie conformă cu originalul, după actul de identitate al proprietarului sau coproprietarilor
 • Împuternicire în original sau copie legalizată (dacă este cazul)
 • Copie act de identitate împuternicit (dacă este cazul).

Atentie!!! Declarația trebuie să cuprindă toate informațiile solicitate !!! - tipul clădirii: rezidențial sau nerezidențial (în funcție de destinația clădirii); - suprafața utilă; - numărul de etaje; - numărul de apartamente; - anul construcției; - suprafața pivniței , unde este cazul; - adresa imobilul sa fie completă: stradă, număr, bloc, scara, apartament; - adresa de corespondență; - dotarea sau nu cu utilități (încălzire, apă, energie electrică, canalizare).

Formularul este disponibil doar după autentificarea pe bază de nume de utilizator (e-mail) și parolă. Contul trebuie să fie verificat.

Pentru verificarea contului (în cazul în care nu dețineți deja un cont verificat) puteți să solicitați Identificarea vizuală aici.

Atenție! Solicitările se vor depune în nume propriu, NU în numele altor persoane!

Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădire pentru persoane fizice