Ajutor
Condiții de utilizare
https://www.freepik.com/vectors/design

Interacționează cu Primăria Brașov

Datorită necesității interacțiunii cât mai eficiente între cetățean și Primăria Municipiului Brașov, instituția noastră pune la dispoziția cetățenilor următoarele moduri de interacțiune: direct la sediul Primăriei, online sau prin apelarea dispeceratului Primăriei.

CENTRUL DE INFORMAŢII PENTRU CETĂŢENI (CIC)

C.I.C. Braşov reprezintă contactul prim şi unic al cetăţenilor cu administraţia publică, cu instituţia. C.I.C. este poate singura modalitate şi locul unde li se oferă cetăţenilor posibilitatea de a-şi exprima opiniile, de a fi ascultaţi, de a primi un răspuns, de a simţi că sunt implicaţi şi importanţi cu adevărat.

Prin acest Centru se asigură informarea cetăţenilor asupra activităţii Primăriei Municipiului Braşov şi a Consiliului Local Braşov şi se oferă relaţii privind modalitatea de a obţine documente, avize, aprobări care, în conformitate cu prevederile legale, sunt de competenţa primăriei. C.I.C. asigură servicii legate de prelucrarea acestor documente, în vederea soluţionării, scutindu-l pe cetăţean de eforturi suplimentare.


ACTIVITATEA CENTRULUI DE INFORMAŢII PENTRU CETĂŢENI

 • Informarea şi asistarea cetăţenilor în mod direct, prin telefon, în scris şi prin materiale informative pentru rezolvarea problemelor ce ţin de administraţia locală.
 • Primirea şi înregistrarea documentelor de la cetăţeni, instituţii, agenţi economici adresate primăriei în mod direct, prin poştă, prin curieri sau poşta electronică. Transmiterea documentelor prin poştă.
 • Emiterea şi eliberarea pe loc fără timp de aşteptare, a LT-urilor zilnice, adeverinţelor privind deţinerea în proprietate a terenurilor agricole, acordurilor de ocupare a domeniului public cu schele şi materiale de construcţie, adeverinţelor de nomenclator stradal şi adeverinţelor privind încadrarea imobilelor în zona istorică.
 • Elaborarea materialelor informative (pliante, broşuri, fluturaşi, afişe, etc.)
 • Coordonarea programului de audienţe pentru conducerea primăriei prin asistarea cetăţenilor pentru a urma procedura de înscriere în audienţă, colaborarea cu serviciile primăriei privind colectarea informaţiilor pentru audienţe, înscrierea în audienţe, participarea la audienţe, raportarea rezultatelor audienţelor la conducerea primăriei.

Telefonic prin Call Center 0268 405 000

Soluţia „Call Center” este un sistem complex de comunicare şi informare, la dispoziţia cetăţeanului 24 de ore din 24, 7 zile din 7, cu posibilitatea de a răspunde automat la 20 de apeluri şi de a gestiona simultan 60 de apeluri.

 • Cetăţeanul apelează Call Center-ul Primăriei Braşov la numărul de telefon 0268 405000
 • Sistemul Call Center răspunde automat apelului prin redarea meniului vocal interactiv înregistrat în prealabil
 • Cetăţeanul ascultă meniul şi alege opţiunea dorită folosind tastatura numerică a telefonului
 • Soluţia Call Center oferă informaţii atât despre documentele aflate în lucru în prezent în instituţie, cât şi informaţii din trecut, din fişierele arhivate în arhiva electronică
 • Soluţia Call Center se integrează cu bazele de date relaţionale: aplicaţiile de Taxe şi Impozite şi Managementul documentelor
 • Apelul cetăţeanului poate fi preluat de către un operator al Call Center-ului. Dacă este necesar, apelul va fi direcţionat către alte departamente, în funcţie de cerinţele cetăţeanului
 • Aplicaţia informatică disponibilă operatorului din Call Center colectează într-un singur loc date din diverse aplicaţii. Aceste date il ajută să poată furniza informaţii, la solicitarea cetăţenilor, fără să fie necesară o navigare prin fiecare aplicaţie în parte
 • În afara orelor de program ale Primăriei, atunci când operatorul nu este disponibil, apelurile cetăţenilor se vor înregistra pentru a putea fi ulterior ascultate de către funcţionari din cadrul Primăriei.

Programul cu publicul Primărie:

Apelare call center la numărul de telefon 0268 405000 / Se ascultă meniul interactiv / Se apasă tasta 1 / Se ascultă meniul interactiv / Se apasă tasta 1 / Se ascultă informaţiile cu privire la programul de lucru cu publicul în Primăria Municipiului Braşov / Se încheie apelul


Programul cu publicul Stare Civilă

Apelare call center la numărul de telefon 268 416550 int. 177


Situaţia actelor din Registratura Primăriei

Apelare call center la numărul de telefon 0268 405000 / Se ascultă meniul interactiv / Se apasă tasta 2 / Se introduce numărul de registratură primit de la Primărie / Se apasă tasta / Se introduce data în care a fost înregistrat actul, de forma: zzllaaaa (z-zi, l-lună, a-an) / Se ascultă informaţiile cu privire la situaţia documentului / Se încheie apelul.


Situaţia actelor din Registratura unui serviciu subordonat Direcţia Fiscală

Apelare call center la numărul de telefon 0268 405000 / Se ascultă meniul interactiv / Se apasă tasta 3 / Se apasă tasta 1 (Registratura Direcţiei Fiscale) /Se introduce numărul de registratură primit de la Direcţia Fiscală / Se apasă tasta # / Se introduce data în care a fost înregistrat actul, de forma: zzllaaaa (z-zi, l-lună, a-an) / Se ascultă informaţiile cu privire la situaţia documentului / Se încheie apelul


Situaţia actelor din Registratura unui serviciu subordonat Starea Civilă

Apelare call center la numărul de telefon 0268 405000 Se ascultă meniul interactiv / Se apasă tasta 3 / Se apasă tasta 2 (Registratura Stării Civile) / Se introduce numărul de registratură primit de la Starea Civilă / Se apasă tasta # / Se introduce data în care a fost înregistrat actul, de forma: zzllaaaa (z-zi, l-lună, a-an) / Se ascultă informaţiile cu privire la situaţia documentului / Se încheie apelul


Situaţia impozitelor şi taxelor locale

Apelare call center la numărul de telefon 0268 405000 / Se ascultă meniul interactiv / Se apasă tasta 4 / Pentru accesul la informaţie se va introduce contul şi parola de pe portalul e-Funcționar transformate în format numeric / Exemplu: tasta 2 reprezintă literele a,b şi c; tasta 3 reprezintă literele d, e şi f. Caracterele speciale vor fi înlocuite cu cifra 1. Pentru parola abcd- (minus) se va tasta 22231 / Se introduce contul utilizatorului de portal, apoi se apasă tasta / Se introduce parola utilizatorului de portal, apoi se apasă tasta / Se ascultă informaţiile cu privire la situaţia impozitelor şi taxelor locale / Se încheie apelul


Acte necesare Evidență Persoanelor Stare Civilă - Naşteri

Apelare call center la numărul de telefon 0268 05000 / Se ascultă meniul interactiv / Se apasă tasta 5 / Se ascultă meniul interactiv / Se apasă tasta 1 / Se ascultă meniul interactiv / Se apasă tasta 1 / Se ascultă informaţiile / Se încheie apelul


Acte necesare Evidență Persoanelor Stare Civilă - Căsătorii

Apelare call center la numărul de telefon 0268 05000 / Se ascultă meniul interactiv / Se apasă tasta 5 / Se ascultă meniul interactiv / Se apasă tasta 1 / Se ascultă meniul interactiv / Se apasă tasta 2 / Se ascultă informaţiile / Se încheie apelul


Acte necesare Evidență Persoanelor Stare Civilă - Divorţ

Apelare call center la numărul de telefon 0268 05000 / Se ascultă meniul interactiv / Se apasă tasta 5 / Se ascultă meniul interactiv / Se apasă tasta 1 / Se ascultă meniul interactiv / Se apasă tasta 3 / Se ascultă informaţiile / Se încheie apelul


Acte necesare Evidență Persoanelor Stare Civilă - Decese pe cale administrativă

Apelare call center la numărul de telefon 0268 05000 / Se ascultă meniul interactiv / Se apasă tasta 5 / Se ascultă meniul interactiv /Se apasă tasta 1 / Se ascultă meniul interactiv / Se apasă tasta 4 / Se ascultă informaţiile / Se încheie apelu


Înregistrare mesaj

Apelare call center la numărul de telefon 0268 405000 / Se ascultă meniul interactiv / Se apasă tasta 6 / Se ascultă meniul interactiv / Se introduce numărul de telefon de pe care se realizează apelul / Se aşteaptă semnalul sonor / Se înregistrează mesajul dorit / Se apasă tasta # / Se încheie apelul


Informaţii utile Baze sportive din Brasov

Apelare call center la numărul de telefon 0268 405000 / Se ascultă meniul interactiv / Se apasă tasta 7 / Se ascultă informaţiile referitoare la bazele sportive din Braşov / Se încheie apelul


Evenimente locale

Apelare call center la numărul de telefon 0268 405000 / Se ascultă meniul interactiv / Se apasă tasta 8 / Se ascultă informaţiile referitoare la evenimentele locale / Se încheie apelul


Transfer la un operator din dispecerat

Apelare call center la numărul de telefon 0268 405000 / Se ascultă meniul interactiv / Se apasă tasta 9 / Răspunde un operator care furnizează informaţiile solicitate / Se încheie apelul

Proiecte pe fonduri structurale„Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”„eFuncționar+. Servicii electronice și simplificarea administrativă“


Proiect cofinanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020 

Cod SMIS 126380

Pentru informații detaliate despre celelalte programe operaționale cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Site-ului web al Programului Operațional Capacitate Administrativă http://www.poca.ro


Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.