Ajutor
Condiții de utilizare

Stabilirea Taxei de afișaj în scop de reclamă și publicitate pentru persoane fizice

Pentru obţinerea de informaţii de specialitate şi depunerea de documente sunt disponibile două variante:

  • ONLINE - Depunere documente prin intermediul portalului de servicii electronice
  • DIRECT - Depunere documente direct la Centrul de Informații pentru Cetățeni al Direcţiei Fiscale (ghişeele 14 și 16)


Taxe

În baza declaraţiei depuse, se va emite decizia de impunere care va conţine obligaţiile de plată datorate.

Decizia de impunere se va expedia prin poştă cu confirmare de primire.


Observații

Solicitant:

  • persoană fizică

Formulare completate de solicitant: Declarație taxă afișaj în scop de reclamă și publicitate

Documentele comunicate, se vor prelucra în evidenţa fiscală în termen de maxim 45 de zile, conform prevederilor legale în vigoare.

  • Declaratie de impunere – formular tipizat ITL 015. Documentul se descarcă, se completează şi se trimite împreună cu celelalte documente necesare, în secţiunea "Depunere documente online".
  • Copie CIF Sau Copie CI (sau Împuternicire + copie CI împuternicit după caz)

Formularul este disponibil doar după autentificarea pe bază de nume de utilizator (e-mail) și parolă. Contul trebuie să fie verificat.

Pentru verificarea contului (în cazul în care nu dețineți deja un cont verificat) puteți să solicitați Identificarea vizuală aici.

Atenție! Solicitările se vor depune în nume propriu, NU în numele altor persoane!


Stabilirea Taxei de afișaj în scop de reclamă și publicitate pentru persoane fizice