Ajutor
Condiții de utilizare

Solicitare pentru efectuarea anchetei sociale pentru acordarea drepturilor de crestere a copilului în situația părinților necăsătoriți

Autoritatea Tutelară din cadrul Primăriei Municipiului Brașov are în atribuțiuni efectuarea anchetei sociale necesară pentru completarea dosarelor de obținere:

- a drepturilor de creștere a copilului în situația părinților necăsătoriți, conform art. 1 alin. (3) al H.G. nr. 52/ 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor

și

- a alocației de stat pentru copii în situația neînțelegerii dintre părinți, conform art. 4 alin (1) din Legea nr. 61/ 1993 privind alocaţia de stat pentru copii cu modificările și completările următoare.

Solicitarea efectuării anchetei sociale se face pe formularul de cerere anexat.


La cerere se atașează copii ale următoarelor documente:

- carte de identitate mama

- carte de identitate tata

Atenție!

Pe cerere este necesar să completați un număr de telefon pentru a putea să fiți contactați ulterior.


  • Cerere anchetă socială – o completează păritele care solicită drepturile de creștere a copilului

  • Declarație celălalt părinte – o completează păritele care nu solicită drepturile de creștere a copilului

  • Carte de identitate tată

  • Carte de identitate mamă

  • Certificat naștere copil pentru care se solicită drepturile

  • Certificat naștere alți copii din familie (dacă este cazul)

  • Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal