Ajutor
Condiții de utilizare

Prelungire Acord/Autorizaţie pentru desfăşurarea exerciţiilor comerciale

Pentru obţinerea de informaţii de specialitate si depunerea solicitarii sunt disponibile două variante:

DIRECT - Depunere cerere impreuna cu acte doveditoare direct la Centrul de informații pentru Cetățeni

ONLINE - Depunere cerere prin intermediul portalului de servicii, in cazul in care solicitantul deține cont de utilizator.

Important:

 • Pentru vizare, Acordul trebuie adus/trimis prin posta in original la sediul primariei, precompletat pe verso in caseta corespunzatoare persoanei juridice.

Etapele demersului online:

 • Solicitantul complează toate câmpurile din formularul electronic disponibil în secțiunea Solicită Online, atașează documentele semnate şi scanate, apoi trimite formularul online apasând butonul TRIMITE.
 • După verificarea actelor depuse, solicitantul primeste numărul de înregistrare. în secţiunea "Solicitari depuse" din portal (stadiul rezolvării documentului poate fi urmarit in aceasta sectiune).
 • Serviciul de specialitate va calcula taxa aferenta.
 • Dupa achitarea taxei solicitantul va depune dovada achitarii acesteia
 • Serviciul de specialitate va viza Acordul/Autorizatia


Solicitant:

 • persoană juridică

Taxe: 

 • Acestea se calculeaza conform HCL in vigoare.

 • Acordul/Autorizaţia de Funcţionare, în original a solicitantului, cu semnarea declaraţiei pe proprie răspundere, sub sancţiunea prevăzută de art.292- Cod Penal, precum că nu s-au înregistrat schimbări în condiţiile ce au stat la baza autorizării, dată de reprezentantul legal al agentului economic pe verso-ul Acordului/Autorizaţiei de Funcţionare
 • Certificatul de neurmărire fiscală privind debitele şi alte datorii către bugetul local al municipiului, aflat în termenul de valabilitate. Agenții economici care nu dețin certificat fiscal, vor solicita ca acest document să fie obținut de către Primăria Municipiului Brașov pentru agentul economic.
 • Acte, documente actualizate, în situaţia în care termenele de valabilitate au expirat (după caz)
 • În cazul în care activitatea la punctul de lucru depăşeşte ora 22,00 se va prezenta obligatoriu acordul notarial al vecinilor direct afectaţi, conform prevederilor HCL nr.432/2007
 • Copie după dovada plăţii taxei de avizare prevăzută de lege la ridicarea acordului
 • Cerere tip viză anuală

Formularul este disponibil prin orice metodă de autentificare.

Prelungire Acord/Autorizaţie pentru desfăşurarea exerciţiilor comerciale
Stadiul documentului este disponibil in portalul de servicii electronice în doua variante: 1. în cont, sectiunea Documente depuse 2. în sectiunea Cauta/Cauta document in registratura, in baza codului de verificare web primit la înregistrarea documentului la primărie, Centrul de Informatii pentru Cetateni