Ajutor
Condiții de utilizare

Obţinere Aviz de Tăiere sau Toaletare arbori

  • Aviz de Tăiere sau Toaletare arbori

Extras din regulamentul de protecție a spațiilor verzi, de organizare, dezvoltare și întreținere a acestora pe teritoriul Municipiului Brașov, anexa la H.C.L. nr. 468/2021

Art. 24 Avizul pentru toaletarea arborilor și arbuștilor se acordă de către serviciul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Brașov, la solicitarea:

- persoanelor fizice, cu acordul asociației de proprietari

- asociațiilor de proprietari

- agenți economici

- societăți comerciale

- alte instituții, conform prevederilor legale în vigoare


În cazul personelor fizice care locuiesc în condomenii – asociații de proprietari, se va solicita acordul prealabil al asociației de proprietari.

În solicitare vor fi indicați cât mai detaliat, în vederea identificării corecte, arborii la care se face referire, și amplasarea acestora.

Solicitările care se referă ambiguu la întreaga vegetație aferentă zonei verzi respective, nu vor fi luate în considerare.

Formularul este disponibil prin orice metodă de autentificare.

Obţinere Aviz de Tăiere sau Toaletare arbori