Ajutor
Condiții de utilizare

Grup de sprijin pentru Ucraina - Decont cheltuieli hrana si cazare

Cererile de decont se depun în primele 3 zile lucrătoare ale fiecarei luni pentru luna precedenta. Cererile depuse după termen se soluționează luna următoare, conform HG nr.336/11.03.2022.


Pentru a depune online, accesați secțiunea: Solicită online 

Pentru a depune direct la sediul Primăriei mun. Brașov, vă rugăm să descărcați formularele din secțiunea: Solicită direct la Centrul Informații Cetățeni

Conform legii, pentru a beneficia de decontare, persoanele fizice trebuie să depună în primele 3 zile lucrătoare ale fiecărei luni, pentru luna precedentă, următoarele:

  • Cerere privind decontarea cheltuielilor cu hrana si cazare - care include un tabel de cheltuieli hrană și cazare cetățeni străini sau apatrizi găzduiți, cu numele și prenumele persoanei găzduite, seria și numărul documentului de identitate al fiecărei persoane găzduite, localitatea din care declară că provine persoana găzduită, intervalul de timp pentru care se solicită decontarea cu hrana, și, respectiv, cazarea, precum și numărul de zile pentru care se solicită decontul hranei și, respective, al cazării;
  • Declaratie pe propria raspundere -privind veridicitatea datelor cuprinse în cererea de decont;
  • Declaratie clarificari privind dreptul de folosinta imobil-utilizat pentru găzduirea refugiaților; Aceasta conține acordul proprietarului/coproprietarului/chiriașilor din imobilul și, în plus față de versiunile anterioare ale declarației, precizarea că solicitantul a aluat la cunoștință despre perioada depunerii cererii și că își poate pierde dreptul la decont, dacă în urma verificărilor din partea autorităților, refugiații nu sunt găsiți în locația pentru care se solicită decontul;
  • Carte de identitate a solicitantului
  • Informatii generale cu privire la procesul de decont - extras de cont sau dovadă cont bancar, pentru persoanele care optează pentru plata sumei prin virament bancar.

  • Decontarea către persoane fizice se face de către Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență, prin intermediul primăriei.

Formularele se pot descarca din sectiunea Solicita direct la Centrul Informatii Cetateni

Formularul este disponibil prin orice metodă de autentificare.

Grup de sprijin pentru Ucraina - Decont cheltuieli hrana si cazare