Ajutor
Condiții de utilizare

Depunerea unei contestații

Pentru obţinerea de informaţii de specialitate şi depunerea de documente sunt disponibile două variante:

 • ONLINE - Depunere documente prin intermediul portalului de servicii electronice
 • DIRECT - Depunere documente direct la Centrul de Informații pentru Cetățeni al Direcției Fiscale (ghişeul 20)

Observații

Solicitant:

 • persoană juridică

Formulare completate de solicitant: Contestația

 • Contestația formulată în scris împreună cu documentele pe care se întemeiază aceasta

În ceea ce privește forma și conținutul contestației, precizăm că acestea sunt detaliate în cuprinsul art. 269 alin.(1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, actualizată, astfel:

Art. 269 alin.(1) : “Contestaţia se formulează în scris şi va cuprinde:

  • datele de identificare ale contestatorului
  • obiectul contestaţiei
  • motivele de fapt şi de drept
  • dovezile pe care se întemeiază
  • semnătura contestatorului sau a împuternicitului acestuia. Dovada calităţii de împuternicit al contestatorului, persoană fizică sau juridică, se face potrivit legii.”
 • Copie CI (sau Împuternicire + copie CI împuternicit după caz)

Formularul este disponibil doar după autentificarea pe bază de nume de utilizator (e-mail) și parolă. Contul trebuie să fie verificat.

Pentru verificarea contului (în cazul în care nu dețineți deja un cont verificat) puteți să solicitați Identificarea vizuale aici.

Atenție! Solicitările se vor depune în nume propriu, NU în numele altor persoane!

Depunerea unei contestații