Ajutor
Condiții de utilizare

Depunerea unei cereri în vederea scutirii de la plata impozitului pe clădire, teren, mijloace de transport pentru persoane fizice

Pentru obţinerea de informaţii de specialitate şi depunerea de documente sunt disponibile două variante:

  • ONLINE - Depunere documente prin intermediul portalului de servicii electronice
  • DIRECT - Depunere documente direct la Centrul de Informații pentru Cetățeni al Direcţiei Fiscale (ghişeele 14 și 16)


Taxe

În baza declaraţiei depuse, se va emite decizia de scutire.

Decizia se va expedia prin poştă cu confirmare de primire. 

Observații

Solicitant:

  • persoană fizică

Formulare completate de solicitant: cerere aplicare scutire

Documentele comunicate, se vor prelucra în evidenţa fiscală în termen de maxim 45 de zile, conform prevederilor legale în vigoare.

  • Cerere de aplicare a scutirii. Documentul se descarcă, se completează şi se trimite împreună cu celelalte documente necesare, în secţiunea "Depunere documente online".
  • Copie, conformă cu originalul, după actul de identitate al persoanei care solicită scutirea
  • Copie, conform cu originalul, după actul de dobândire al bunului pentru care se solicită scutirea (în cazul clădirilor, terenurilor) sau copie după cartea de identitate a mijlocului de transport
  • Copie, conformă cu originalul, după certificatul de căsătorie (dacă este cazul)
  • Copie, conformă cu originalul, după documentul care atestă încadrarea persoanei într-un anumit tip de scutire

Formularul este disponibil doar după autentificarea pe bază de nume de utilizator (e-mail) și parolă. Contul trebuie să fie verificat.

Pentru verificarea contului (în cazul în care nu dețineți deja un cont verificat) puteți să solicitați Identificarea vizuală aici.

Atenție! Solicitările se vor depune în nume propriu, NU în numele altor persoane!

Depunerea unei cereri în vederea scutirii de la plata impozitului pe clădire, teren, mijloace de transport pentru persoane fizice