Ajutor
Condiții de utilizare

Declaratie pentru stabilirea impozitului pe spectacole persoane juridice

Pentru obţinerea de informaţii de specialitate şi depunerea de documente sunt disponibile două variante:

  • ONLINE - Depunere documente prin intermediul portalului de servicii electronice
  • DIRECT - Depunere documente direct la Centrul de Informații pentru Cetățeni al Direcției Fiscale (ghişeul 20)


Taxe

Conform cu declaraţia decont.


Observații

Solicitant:

  • persoană juridică

Formulare completate de solicitant: ITL0029, Model cerere, Model Proces verbal

Documentele comunicate, se vor prelucra în evidenţa fiscală în termen de maxim 45 de zile, conform prevederilor legale în vigoare.

  • Cererea pentru înregistrarea / vizarea abonamentelor biletelor de intrare la spectacole emise electronic. Documentul se descarcă, se completează şi se trimite împreună cu celelalte documente necesare, în secţiunea "Depunere documente online".
  • Decontul privind situația biletelor și abonamentelor la spectacole vândute în luna ... Model 2009 – ITL029. Documentul se descarcă, se completează şi se trimite împreună cu celelalte documente necesare, în secţiunea "Depunere documente online".
  • Procesul verbal încheiat cu ocazia distrugerii abonamentelor / biletelor rămase nevândute online și care nu mai pot fi utilizate. Documentul se descarcă, se completează şi se trimite împreună cu celelalte documente necesare, în secţiunea "Depunere documente online".

OBLIGATORIU: Cererile pentru înregistrarea/ vizarea abonamentelor biletelor de intrare la spectacole, deconturile privind situația biletelor și abonamentelor la spectacole vandute și procesul verbal de distrugerea a biletelor vizate și rămase nevandute în urma desfășurării spectacolelor se vor semna şi completa cu toate datele solicitate în formularele tipizate. Documentele anexate se vor semna de conformitate cu originalul pe fiecare pagina în copie

  • Certificatul de înregistrare al societăţii - în copie
  • Copie CI (sau Împuternicire + copie CI împuternicit după caz)

Formularul este disponibil doar după autentificarea pe bază de nume de utilizator (e-mail) și parolă. Contul trebuie să fie verificat.

Puteți solicita verificarea contului (în cazul în care nu dețineți deja un cont verificat) aici.

Declaratie pentru stabilirea impozitului pe spectacole persoane juridice